karolinegjerdingen January 28, 2020

I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave å skrive om blokkjeder og kryptovaluta. Blokkjeder er et begrep som stadig dukker opp, men hva er det egentlig? Vi ble først kjent med denne teknologien da den virtuelle valutaen Bitcoin ble lansert i 2009. Blokkjeder utgjør databasen for denne valutaen, det er altså den underliggende teknologien. […]

Anneline Dahl Nielsen January 28, 2020

Denne uken fikk vi i forelesningen av Arne Krokan en oppgave om å skrive et innlegg som tar for seg det strategiske verktøyet Business Model Canvas. Et verktøy for å utvikle forretningsmodeller og er blant annet anbefalt av Innovasjon Norge. Hva er Business Model Canvas? Business Model Canvas er et utvikligsverktøy som visualiserer bedriftens forretningsmodell […]

Brage Tellebon January 28, 2020

Business Model Canvas er en strategisk mal for utvikling av nye eller for dokumentasjon av eksisterende forretningsmodeller. Det er et visuelt diagram med elementer som beskriver et firmas kunder, verdier, kanaler, relasjoner, inntekter, ressurser, partnere, kostnader og aktiviteter. Det hjelper bedriften med å legge en handlingsplan ved å illustrere potensielle fortjenester. Det er ni byggeklosser […]

Sindre Borseth January 28, 2020

Forretningsmodell Når du skal starte en bedrift er det vel så viktig med en god forretningsmodell som en god forretningsidé. Det er ingen fasit på hvordan modellen er satt sammen, men den bør gi noen svar på hvordan bedriften skaper sine kundeverdier. Alexander Osterwalder definerer begrepet forretningsmodell slik: «En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen for […]

MuratMehaj January 28, 2020

Business Canvas model er et verktøy som kan brukes av både store, og små bedrifter for å fremstille og dekomponere en forretningsmodell som gir oversikt over bedriftens forretningsplan. Business Canvas Model kan også brukes til å lage forretningsplaner fra bunnen av, verktøyet fremstiller en bedrifts verdiløfte, kunder, infrastruktur, kjøp og salg.  Denne modellen er utviklet […]

joannaduvdal January 28, 2020

Blockkedja har blivit ett väl talat fenomen och som många anser kommer till att förändra den framtida teknologin. Vad är en blockkedja och hur fungerar den Blockkedja, mest kallad blockchain fick sitt genombrott via lanseringen av bitcoin år 2009. Bitcoin är en kryptiskvaluta som revolutionerade världen över med att vara först på marknaden som en […]

Derya January 28, 2020

Hva er en forretningsmodell? Det er finnes ulike måter å definere hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) forklarer forretningsmodeller som: “Beskrivelser av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører. Mens i boken Business Model Generation definerer Osterwalder og Pigneur (2010) en forretningsmodell slik: En forretningsmodell beskriver den logiske begrunnelsen […]

Jan Aleksander Johannessen January 28, 2020

Blockchain En blockchain er en samling av en rekke digitale “blokker” som inneholder informasjon. Dette er informasjon som når et produkt er blitt kjøpt (tid og dato), hvor mye kjøperen betalte, hvem som var med i transaksjonen i form av en digital signatur. I en blockchain består hver blokk av forskjellige signaturer, slik som vi […]

fredrikrorstad January 28, 2020

Hva er business model canvas? Business model canvas er en modell som hjelper deg med å forstå hvordan din bedrift fungerer. Hvem er dine kunder, hva kan du tilby dem og hvordan skal man nå ut til kundene med våre produkter? Det er viktig at lederne i bedriften vet hvem kundene er, hvis man skal […]

synnejacobsen January 28, 2020

Denne uken har Arne Krokan gitt utfordringen om å skrive et innlegg om forretningsmodellen Business Model Canvas, og hva denne modellen går ut på. Hva er en forretningsmodell?Kort fortalt er foretningsmodeller en modell som skal forklare metoden og strategien en organisasjon bruker for å operere. Dette inkluderer hvilket produkt som skal leveres, hvordan det skal […]