Tomaskristiansen April 17, 2019

Selve bedriften har lenge blitt sett på som kilden til merkevarens suksess eller ikke-suksess. Sannheten viser i stedet at bedrifter fungerer mer som et verktøy for å skape verdi for merkevaren. Merkevaren lever på utsiden av bedriften. Grad av suksess eller ikke-suksess avhenger av hvem, hva og hvordan merket oppfattes utenfor. Sett opp mot sosial […]

Jorunn April 12, 2019

Cecilie Staude introduserte meg for Chris Fills «Marketing Communications; Interactivity, Communities and Content» og modellen om kundelojalitet. Når man publiserer noe i sosiale medier ønsker man alltid at det skal være mest mulig og best mulig engasjement fra målgruppen. For å gjennomføre dette er det viktig at man har en forståelse for hvem målgruppen er […]

Rikke Hansen April 12, 2019

I løpet av de siste ukene, har vi holdt på med eksamen innen sosial kommunikasjon. I den forbindelse skulle vi velge en organisasjon, hvor vi skulle se på utfordringer og endringer som er påvirket av teknologiutviklingen. Vi valgte å ta for oss Natteravnen, en frivillig organisasjon som ønsker å skape et tryggere bymiljø. Bakgrunnen for […]

Allia Paraveen April 12, 2019

Vi lever i verden hvor teknologi stadig er under utvikling og bruken av sosiale medier spiller vesentlig stor rolle for store bedrifter på mange ulike måter, de fleste forbrukere benytter seg av sosiale medier for å få informasjon og ser bort fra tradisjonelle medier som tv og radio. Det kan lett bli et problem for […]

marissapereira April 11, 2019

Nå er vi godt i gang med tredje eksamen og som en del av eksamen skal vi skrive en refleksjonsoppgave. Jeg har valgt å skrive om teknologiutviklingen og den sosiale webben og hvilke utfordringer dette medfølger min valgte bransje, natteravnene. Teknologiutviklingen påvirker forretningsmodellene Det er en nær sammenheng mellom teknologi og organisasjon, det er derfor […]

Emeline Braatlund Larsen April 10, 2019

Hvordan sette de beste målene for å skape de beste resultatene? I dette innlegget ønsker jeg å gi deg konkrete verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift til å øke din sosiale valuta og ditt digitale rykte. Hentet gratis fra pixabay.com POST-modellen er et strategisk rammeverk som hjelper deg til å lage en god […]

Vicy April 9, 2019

Refleksjonsoppgave 2 av 4. I dagens blogginnlegg vil jeg og Nhu Ha identifisere hva en målgruppe er og hvilke målgrupper som har størst potensial ved bruk av sosiale medier i en bedrift. Samtidig vil vi nevne hva slags gevinster dette kan gi eller utløse for bedriften. Målgruppe For å kunne identifisere hva en målgruppe er […]

Nhu Ha Nguyen April 9, 2019

Refleksjonsoppgave 2 av 4. I dagens blogginnlegg vil jeg og Victoria identifisere hva en målgruppe er og hvilke målgrupper som har størst potensial ved bruk av sosiale medier i en bedrift. Samtidig vil vi nevne hva slags gevinster dette kan gi eller utløse for bedriften. Målgruppe For å kunne identifisere hva en målgruppe er kan […]

Karoline April 5, 2019

La oss si at du har tenkt å opprette en profil innenfor sosiale medier. Hva tenker du? Hva innebærer det? Og har du en plan? Det aller beste er å ha en strategi og en plan allerede før du setter i gang. Hvilken modell skal du bruke? Og det aller beste er å følge den […]