admin

admin February 7, 2019

Vi har nok alle hørt ordet før, men kanskje ikke vært helt sikker på hva det er og hvordan det fungerer. Jeg var selv der. Ordet var kjent for meg, men ante ikke hva det gjorde eller hva det brukes til. Algoritmer er et av de viktigste begrepene innenfor digital markedsføring. Ved et raskt søk […]

admin February 6, 2019

Hvordan har det seg at produkter du så vidt har tenkt på dukker opp overalt på sosiale medier og nettet? Når vi navigerer oss rundt på nettet tenker vi ofte ikke så godt over hva vi søker på, hvilke sider vi besøker på og hvilke vi unngår. Likevel opptrer vi er i et slags vanedannende […]

admin February 6, 2019

Da jeg var liten formanet moren min meg gjentatte ganger om å styre unna fremmede og fremmedes biler. Det var det trolig ikke kun moren som ikke hadde tillit til fremmede, denne mistilliten hadde nok de fleste foreldre. Med dette svakt i minnet undrer jeg meg om hva som gjør at jeg likevel gjentatte ganger […]

admin February 6, 2019

Delingsøkonomi har de siste årene blitt et stadig mer brukt ord. Delingsøkonomien vil i korte trekk si at vi deler stadig flere gjenstander og tjenester med hverandre som en følge av den digitale revolusjonen som har vært de siste årene. Det er viktig å lovregulere delingsøkonomien slik at den fungerer bra for alle parter. Forbruker, […]

admin January 31, 2019

Tradisjonelt sett så har reklame vært forbeholdt linær-TV og aviser. Det er her man har hatt tilgang på en stor gruppe mennesker, og det har derfor vært naturlig å markedsføre sine produkter på disse plattformene.  De siste 10-20 årene har internett vært en ubetinget suksess og vi har fått flere plattformer å markedsføre produkter på. […]

admin January 28, 2019

Digitalisering kan medføre krevende og endrings- og omstillingsforhold for organisasjoner. God intern kommunikasjon er essensielt for å få til en vellykket endring. Når en skal reorientere en organisasjons struktur eller arbeidsfordeling vil det være naturlig å bli møtt med motgang og endringsvegring hos organisasjonsmedlemmene. Men hva er det som fører til endring? Ofte tvinges organisasjoner […]