ajsa

ajsa March 25, 2020

Nå er del 2 av emnet «Bærekraftig og Digital Varehandel» med foreleser Thore Larsgård over, og jeg sitter igjen med masse kunnskap og bevissthet på mange områder. Jeg gikk inn i dette valgemnet med en forventning om at jeg skulle få en dypere forståelse for begrepet «bærekraft» generelt, hvordan dette påvirker bedrifter og samfunnet ellers. […]

ajsa March 17, 2020

Blockchain er et begrep som de aller fleste en eller annen gang har hørt bli nevnt. Men, hva er det egentlig? I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hva det er og hvorfor det kan være nyttig for blant annet fiskeoppdrettsnæringen. Selve begrepet «blockchains» refererer til den underliggende teknologien som så dagens lys […]

ajsa March 16, 2020

I dette innlegget skal jeg ta for meg det internasjonale energiselskapet, Equinor. Equinor er et uavhengig børsnotert selskap, der den norske stat står for hele 67% av eierskapet. Selskapet er den ledende operatøren på norsk sokkel og har fra det tidlige 90-tallet bygget opp en global virksomhet med et fotfeste i Europa, Afrika, Brasil og […]

ajsa March 8, 2020

Nytt blogginnlegg står for tur. Denne gangen skal jeg fortelle litt om markedskommunikasjon, rettere sagt grønn markedskommunikasjon. Hva det er og hva det innebærer. Hva er markedskommunikasjon? Markedskommunikasjon dreier seg om en «pakke» ulike kommunikasjonsformer (Nygaard, 2019, 64). Vi kan dele kommunikasjonsformene inn i tre hoveddeler: reklame, personlig salg og PR. Reklame er i utgangspunktet […]

ajsa March 1, 2020

Bedriftens samfunnsansvar er den norske betegnelsen av det engelske begrepet «Corporate Social Responsibility (CSR). Men hva er egentlig CSR? Begrepet er vidt og det finnes flere ulike definisjoner på hva Corporate Social Responsibility er. En definisjon gitt av Buchholtz & Carroll (2015) er som følger: «Samfunnsansvar er det sosiale ansvaret virksomheten har til samfunnets økonomiske, […]

ajsa March 1, 2020

I dette innlegget skal jeg gå litt mer inn på den sirkulære forretningsmodellen og hvorfor den kan anses som fremtidens forretningsmodell. Samtidig skal jeg også se litt på en bedrift som har en sirkulær forretningsmodell. Etter å ha lest meg litt opp på ulike bedrifter, falt valget mitt på Stormberg som i 2016 introduserte produktprogrammet […]

ajsa February 13, 2020

I vår første faglige time i delemnet »Bærekraft» fikk vi blant annet besøk av Madeleine Solstad, rådgiver i FN sambandet, som fortalte litt om hva FNs bærekraftsmål går ut på og hvordan de kan nås. Bærekraftig utvikling defineres i følge FN som: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal […]