andreahopen

andreahopen February 12, 2020

I dette emnet har eg lært utruleg mykje forskjellig og Arne Krokan har gitt oss ein god innføring i korleis samspelet mellom teknologi, samfunn og organisasjonar fungerer. Korleis utviklinga av ny teknologi skapar nye tenester, bedrifter og måten det bind verda saman på ein helt ny måte. Måten teknologiar som 3D-print og kunstig intelligens er […]

andreahopen February 11, 2020

I forbindelse med mitt fjerde semester ved høyskolen Kristiania har vi gjennom valgemnet digital markedsføring skrevet blogg gjennom første emnet; digital økonomi og forretningsmodeller. I disse blogginnleggene har vi måttet skrive om relevante tema som hvordan fremtiden ser ut, med tanke på teknologi og den digitale verdenen. Jeg har aldri skrevet blogg før og har […]

andreahopen February 10, 2020

Google er en av verdens mest verdifulle selskaper og har blitt et svært populært og nyttig digitalt verktøy. Et søk på Google kan hjelpe oss med alt fra rimelige hotellbookinger, til navnet på verdens rikeste person.  Man får aldri nok av digital kompetanse, jeg er veldig glad i å utvikle ferdigheter og bruke digitale verktøy […]

andreahopen January 29, 2020

Hva er egentlig en forretningsmodell?  «En god forretningsmodell gir ifølge Drüker svar på spørsmål som «hvem er kunden» og «hva verdsetter kunden». Forretningsmodellen er den underliggende logikken som forklarer hvordan du skaper kundeverdi til en forsvarlig kostnad, slik at de ansatte og eiere få de resultatene de forventer». Det er viktig for virksomheten å skille […]

andreahopen January 26, 2020

Hva er blokkjeder?  «Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon.»  Nysgjerrig på hva det er? Snurr film!  Deloitte skriver her at blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. Hvorfor det? Jo, for målet er å fjerne eventuelle tredjeparts involvering og skape tillit. Tillit mellom […]

andreahopen January 25, 2020

( http://www.digitalstudieteknikk.no/2018/01/23/vi-lever-i-en-filterboble/ ) Hva er filterbobler? «Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper».  Nettbaserte mediebedrifter som Facebook og Twitter skreddersyr sine plattformer, slik at de tilpasses ulike brukergrupper og deres interesser. Men hvordan klarer de å tilpasse alt […]

andreahopen January 18, 2020

«En digital plattform er en forretningsmodell. Modellen skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, vanligvis konsumenter og produsenter». Ruter er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. I 2018 ble det registrert 387 (!!) millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus. Ruter benytter seg av […]

andreahopen January 15, 2020

(cw.no) Når vi hører om kunstig intelligens er det lett å bli skremt og tenke at det ikke er mulig at en robot kan gjøre det samme som vi mennesker gjør. Det er ikke lett for oss mennesker å slippe kontroll til fordel for det nye og det ukjente. Men om vi liker det eller […]

andreahopen January 12, 2020

Denne uken startet de første forelesningene i valgfaget digital markedsføring, hvor vi skal fordype oss i 4 ulike temaer: digital økonomi og forretningsmodeller, E-varehandel, sosial kommunikasjon og digital markedsføring. Denne uken har foreleseren vår, Arne Krokan, snakket om hvordan digitalisering og utvikling av teknologi er med på å revolusjonere og binde sammen verden på en […]

andreahopen January 8, 2020

Mitt navn er Andrea Hopen, jeg er 22 år og fra Sogndal. Jeg går andreåret på bachelor i markedsføring og merkevareledelse på Høyskolen Kristiania. Jeg har dette semesteret valgt digital markedsføring som valgfag og har dermed opprettet denne bloggen. Jeg valgte digital markedsføring fordi det er noe jeg synes virker veldig spennende og noe jeg […]