andreavanglo

andreavanglo February 15, 2020

I kurset har vi blitt oppfordret av Arne Krokan å gjennomføre et kurs i Google Powersearch. Kurset er til for at vi skal kunne blir enda bedre på å søke på nettet, spesielt rettet mot Googles søkemotor. I dette innlegget skal jeg gjennomgå kurset på en lett og oversiktlig måte. Hva er Google Power Search? […]

andreavanglo February 14, 2020

I første del av kurset Digital Markedføring har professor Arne Krokan gått gjennom mange ulike temaer innenfor digital økonomi og forretningsmodeller. Kurset er lagt opp slik at vi studenter får bedre oversikt over hvordan pensum fungerer i arbeidslivet, og generelt i samfunnet. Med gode eksempler og oppgaver har jeg tilegnet meg kunnskap om de ulike […]

andreavanglo February 14, 2020

I dette innlegget skal jeg skrive om min digitale hverdag; hvordan jeg blogger og hvilke digitale tjenester som er med å bygge min digitale profil. Hvorfor blogg? I valgemnet Digital Markedsføring har vi av våre forelesere fått i oppgave å starte en blogg, en faglig blogg om digital markedsføring. Denne bloggen har hatt stor innvirkning […]

andreavanglo January 29, 2020

Ønsker du å lære en enkel og effektiv måte å etablere en forretningsmodell på? I følge Innovasjon Norge er Business Model Canvas utviklet av Alexander Osterwalder og er et verktøy for utvikling av forretningsmodeller. Den har som hensikt å forenkle forståelsen i hva et selskap driver med gjennom 9 grunnkomponenter. De 9 trinnene i Business […]

andreavanglo January 26, 2020

Hva er filterbobler? Ordet kommer fra forfatteren Eli Pariser, som har skrevet boken The Filter Bubble. Begrepet «Filterboble» er en effekt som oppstår på internettet, hvor vi filtrerer og sorterer bort informasjon, da spesifikke nettsider har mulighetene til å tilby oss tilpasset innhold ut i fra våre interesser og preferanser. Hva er ekkokammer?

andreavanglo January 19, 2020

Screenshot: Fjong.com Delingsøkonomi kan forklares som økonomisk aktivitet gjennom digitale plattformer. Det dreier seg i utgangspunktet om å legge til rette for ytelse eller utveksling mellom uavhengige parter, i hovedsak mellom privat-personer. Digitale plattformer som forretningsmodell Digitale plattformer er en forretningsmodell som reduserer kostnadene, da den gjør det lettere for tilbyder og etterspørrer å finne […]

andreavanglo January 14, 2020

Spennende eller skremmende? Temaet som omhandler kunstig intelligens er noe av det første Arne Krokan går gjennom i kurset #DIG2103. Fenomenet er bredt omtalt, både i negativ og positiv forstand. Du har kanskje hørt om maskinlæring eller dyp læring, men aldri helt forstått hva det egentlig innebærer? Se for deg en verden drevet av alt […]

andreavanglo January 12, 2020

Dette er det mitt første innlegg, på min første blogg. Denne bloggen skal ikke være en presentasjon av meg på godt og vondt, men sette fokus på noe helt annet – Digital Markedsføring! Jeg går bachelor i HR og personalledelse, og har i år valg dette emnet. Det er i den anledning at akkurat denne […]