anetteb

anetteb March 26, 2020

Det blir mer og mer viktig for kommende generasjoner å ta vare på råvarene som Jorda har å by på. Det er stadig snakk om at vi må forandre forretningsmodellen fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell. Men hva vil det egentlig si å ha en sirkulær forretningsmodell? Vi hører ofte at vi må legge […]

anetteb February 26, 2020

Denne uken hadde vi besøk av en gjesteforeleser fra FN, som gikk igjennom FNs bærekraftsmål, som skal være oppnådd innen 2030. Av disse målene, var spesielt nr. 17 viktig, «Samarbeid for å nå målene». Tanken med bærekraftsmålene er å få med alle og en hver. Det er derfor viktig for FN at alle er motivert […]