anitaghanizadeh1

anitaghanizadeh1 March 1, 2020

i forrige innlegg var det FNs bærekraftsmål som stod i fokus, og hvordan bedriften Ruter bidrar til å nå disse målene om en bærekraftig utvikling. I dagens innlegg vil jeg se nærmere på sirkulær og lineær økonomi og hva dette kan innebære for bedrifter. dagens bruk- og -kast modell gir oss ett ressursproblem på to […]

anitaghanizadeh1 February 15, 2020

I forbindelse med faget Varehandel: bærekraftig og digital har jeg opprettet en blogg hvor jeg vil skrive om relaterte temaer. vår første oppgave lyder som følger: Ta utgangspunkt i et av FNs bærekrafts mål og skriv om hvordan en bedrift jobber med å nå dette målet. Ut ifra dette har jeg valgt bærekraftmål nummer 11 […]