brians98

brians98 May 22, 2020

Hva er Growth Hacking Growth Hacking er et immaterielt konsept fokusert på strategi for å vokse, gudfar til Growth Hacking Sean Ellis har gitt en…

brians98 April 23, 2020

Objective Key Result er en populær styringsstrategi for målsetting innen organisasjoner for å styrke både intern og eksterne faktorer. Formålet med å bruke OKR er…

brians98 March 5, 2020

Denne posten om Tine har kommet fram i henhold til at vi valgte i skifte bedrift fra Tesla til Tine. Jeg velger å ikke slette…

brians98 March 1, 2020

FNS BÆREKRAFTSMÅL FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR…

brians98 February 15, 2020

Jeg synes at faget har vært relevant for meg som da studerer entreprenørskap, det har gitt meg et større syn om digitalisering og utvikling av…

brians98 February 15, 2020

Min generasjon er født og oppvokst med digitalisert tjenester, det meste av arbeidene vi gjør i hverdagene inneholder bruk av digitale tjenester. Min lillesøster på…