Dennis Rokeness

Dennis Rokeness May 25, 2020

Det blir ofte omtalt som fremtidens markedsføring og enkelte i bransjen mener at man i fremtiden kan legge ned de tradisjonelle markedsavdelingene og kun fokusere på Growth hacking. Growth Hacking er den nye strategien, men hva er egentlig Growth hacking? Growth hacking er en strategi som i bunn og grunn kun fokuserer på å skape […]

Dennis Rokeness May 15, 2020

Etter å ha blitt utfordret av Karl Philip Lund, har jeg valgt å oversette, tolke og skrive om innlegget til Brian Balfour som handler om hvordan man kan bygge en vekstmaskin. Innlegget vekket stor interesse fordi det var bygget opp på en måte som gjorde det interessant å lese og den uformelle skrivemåten vekket interesse. […]

Dennis Rokeness May 3, 2020

Hva er OKR? OKR står for Objective, Key results og er et enkelt styringssett som benyttes for å kunne sette høye mål, sikre en fremoverlent fremdrift og ikke minst holde fokus på de viktigste aktivitetene til en hver tid. OKR er med på å bidra til å forbedre den interne kommunikasjonen i selskaper ved at […]

Dennis Rokeness May 3, 2020

Etter endt modul i sosial kommunikasjon, er det e-varehandel og digital markedsføring som er det neste på agendaen. Først ut er e-varehandel og hvordan man setter opp en funksjonell nettbutikk. I forbindelse med denne oppgaven, har vi blant annet vært inne på hvordan man aktivt og på en best mulig måte kan benytte seg av […]

Dennis Rokeness March 31, 2020

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ? 4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. […]

Dennis Rokeness March 31, 2020

Hver eneste måned benytter to og en halv milliarder mennesker facebook for å holde kontakten med venner og familie, og i tillegg oppdage og finne ting som er viktige for dem. Dette byr på en enorm mulighet for kjapp, enkel og effektiv markedsføring for organisasjoner og bedrifter. Facebook har utformet noen annonseformater som er skapt […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Modul 1 av kurset i digital markedsføring er endt og eksamen levert. Etter første modul sitter jeg igjen med mer kunnskap om temaer som vil prege utviklingen av samfunnet i fremtiden. Denne kunnskapen gjør at jeg på en bedre måte kan ta del i samfunnskritiske spørsmål som blant annet omhandler de temaene jeg tidligere har […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Vi har fått i oppgave av arne krokan å skrive om hvordan vi arbeider digitalt. I starten av dette semesteret og i del 1 av kurset i digital markedsføring fikk vi i oppgave å lage en blogg. Først og fremst var det langt utenfor komfortsonen å opprette en blogg hvor man presenterer sine egne tanker […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Vi har fått i oppgave av Arne krokan å gjennomføre et kurs i google Power Search. Kurset gir et innblikk og en innføring i hvordan google som søkemotor fungerer og gir tips om gode teknikker for å finne frem til den informasjonen man er ute etter. I dagens samfunn bruker de aller fleste som er […]

Dennis Rokeness January 29, 2020

BMC eller Business Model canvas kan sees på som et rammeverk som blir brukt av både små, mellomstore og store bedrifter for å kunne visualisere en forretningsmodell. Men hva er egentlig en forretningsmodell og hvorfor bruke BMC? En forretningsmodell: Først og fremst er det to ting man må kunne skille før man starter. Forretningside og […]