Dennis Rokeness

Dennis Rokeness March 31, 2020

I modul 2 i dette kurset som går på sosial kommunikasjon i et  bærekraftperspektiv har vi valgt å ta for oss en organisasjon som heter 4Ocean som en eksamenscase. Men hva er egentlig 4Ocean og arbeider de i tråd med FNs bærekraftsmål ? 4Ocean ble grunnlagt av de to gründerne Alex og Andrew far Florida. […]

Dennis Rokeness March 31, 2020

Hver eneste måned benytter to og en halv milliarder mennesker facebook for å holde kontakten med venner og familie, og i tillegg oppdage og finne ting som er viktige for dem. Dette byr på en enorm mulighet for kjapp, enkel og effektiv markedsføring for organisasjoner og bedrifter. Facebook har utformet noen annonseformater som er skapt […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Modul 1 av kurset i digital markedsføring er endt og eksamen levert. Etter første modul sitter jeg igjen med mer kunnskap om temaer som vil prege utviklingen av samfunnet i fremtiden. Denne kunnskapen gjør at jeg på en bedre måte kan ta del i samfunnskritiske spørsmål som blant annet omhandler de temaene jeg tidligere har […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Vi har fått i oppgave av arne krokan å skrive om hvordan vi arbeider digitalt. I starten av dette semesteret og i del 1 av kurset i digital markedsføring fikk vi i oppgave å lage en blogg. Først og fremst var det langt utenfor komfortsonen å opprette en blogg hvor man presenterer sine egne tanker […]

Dennis Rokeness February 14, 2020

Vi har fått i oppgave av Arne krokan å gjennomføre et kurs i google Power Search. Kurset gir et innblikk og en innføring i hvordan google som søkemotor fungerer og gir tips om gode teknikker for å finne frem til den informasjonen man er ute etter. I dagens samfunn bruker de aller fleste som er […]

Dennis Rokeness January 29, 2020

BMC eller Business Model canvas kan sees på som et rammeverk som blir brukt av både små, mellomstore og store bedrifter for å kunne visualisere en forretningsmodell. Men hva er egentlig en forretningsmodell og hvorfor bruke BMC? En forretningsmodell: Først og fremst er det to ting man må kunne skille før man starter. Forretningside og […]

Dennis Rokeness January 26, 2020

Forfatteren Eli Pariser skapte begrepet filterbobler gjennom sin bok «the filter bubble», som ble utgitt ut i 2011. Men hva er egentlig filterbobler? En filterboble oppstår ved at algoritmer på en nettside sorterer informasjon som en bruker søker etter, på bakgrunn av informasjon om brukeren. Ved bruk av nettsteder som tilbyr individuelt tilpasset innhold, sorteres […]

Dennis Rokeness January 22, 2020

Blockchain er basert på en datastruktur som gjør det mulig å danne et digitalt register for transaksjoner, hvor kopier av registeret er lagret på et stort nettverk av datamaskiner. Alle deltakerne i nettverket kan redigere hovedboken på en trygg måte, uten godkjennelse fra en sentral myndighet fordi det brukes kryptografi. De ulike transaksjonene blir lagret […]

Dennis Rokeness January 19, 2020

Mange av de mest verdifulle selskapene globalt sett, er digitale plattformleverandører. Apple, Google, Microsoft og Amazon, er vellykkede plattformer for å nevne noen av de mest kjente. At det finnes muligheter for å skape enorme verdier gjennom å bygge gode, attraktive digitale plattformer er det ingen tvil om. Men hva er egentlig en digital plattform? […]

Dennis Rokeness January 14, 2020

Kunstig intelligens er et tema det prates mye om, og et felt som er i stor utvikling. Men hva er egentlig kunstig intelligens? Og hvordan vil det for eksempel prege fremtidens varehandel? Kunstig intelligens, eller artificial intelligence (AI) som det heter på engelsk, er en gruppering av teknologier som gjør det mulig for smarte maskiner […]