dleg

dleg April 7, 2020

Dette er siste blogg innlegg fra bloggprosjeket som skulle være på 7 forskjellige temaer innenfor bærekraft. Dette var en obligatorisk oppgave som var en del av valgfaget Varehandel: Bærekraftig og digital. Jeg valget dette faget fordi jeg føler at bærekraftig er et viktig tema som mange ikke vet hvor viktig det er og ikke minst […]

dleg April 1, 2020

Tema for dette blogg innlegg så skal vi diskutere om blockchain, hva dette er og hvordan dette fungerer? Dere har kanskje hørt om blockchain men vet ikke hva det er eller vet hva det er men, vet ikke hva det heter. Blockchains er en i følge Wikipedia en dynamisk og distribuert database for bokføring hvor hver node, ved hjelp av kryptografi, […]

dleg March 31, 2020

For dette blogg innlegget her så skal vi ta for oss hva er en grønn markedskommunikasjon. Grønn markedskommunikasjon kan være litt vanskelig å definere, men for å starte så kan jeg fortelle hva markedskommunikasjon er først og fremst. Markedskommunikasjon Markedskommunikasjon er i følge Wikipedia “omfatter budskap og relaterte media som brukes av tilbydere i et […]

dleg March 31, 2020

Dagens blogg tema er om Equinor og om de egentlig er bærekraftig? Når vi tenker på Equinor er det første vi tenker på er olje? Olje er ikke akkurat det mest bærekraftige som vi vet. I dette blogg innlegget her skal vi ta for oss om de er bærekraftig, hva de gjør og gjerne fortell […]

dleg March 23, 2020

Dagens blogg innlegg skal vi ta for oss om temaet grønn disruptiv endring. Hva det er og eksempler på hva grønn disruptiv endring er. Først vil jeg spørre deg om hva du vet eller tror hva grønn disruptiv endring er. Gjerne kommenter i kommentarfeltet det du tror. Grønn disruptiv endring kan være teknologi drevet eller […]

dleg March 1, 2020

For denne ukens tema så skal vi snakke om gjennvinning av produkter vi kjøper og bruker. Vi har en tendes til å kjøpe produkter som vi bruker i noen år og etterhvert ikke, men hva skal vi gjøre med produktene vi ikke bruker og blir det bortkastet? Vi bruker mye penger på det vi kjøper […]