erling.aalvik@hotmail.com

erling.aalvik@hotmail.com April 29, 2020

Er du god til å sette tydelige og givende målsettinger? OKR er et enkelt målstyringsverktøy som er lite utbredt i Norge, men brukes av verdens mest vellykkede bedrifter. Styringsverktøyet brukes for å sette og følge opp målsettinger strategisk og effektivt. Det hjelper bedrifter med å holde fokus og jobbe med de riktige arbeidsoppgavene til enhver…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com April 26, 2020

Personlig merkevarebygging handler om å markedsføre seg selv og sin kjernekompetanse. Det er en måte å kommunisere sine styrker, interesser og viktigste egenskaper gjennom ulike kanaler til sin målgruppe. Når man driver aktivt med personlig merkevarebygging er det viktig å få frem hvorfor man selv er unik og hvordan det kan ha verdi for mottakerne…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com March 15, 2020

Vi er nå inne i de siste to ukene med modulen sosial kommunikasjon – i et bærekraftsperspektiv. Som en avslutning av denne modulen skal jeg og Fredrik Rørstad skrive en eksamensoppgave hvor vi skal utvikle en faglig fundert kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet. Vi har valgt IKEA, da vi syns det er en spennende organisasjon…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com March 8, 2020

IKEA jobber i dag med bærekraft på tvers av hele virksomheten. Selv om dette først og fremst er med formål å bidra til en mer miljøvennlig verden, vil det også være med på å øke effekten av markedsføringen til IKEA på en positiv måte. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg om IKEA og FNs…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com March 3, 2020

Jeg er nå i gang med neste modul i valgemnet digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Modulen heter sosial kommunikasjon – i et bærekraftperspektiv, og holdes av Cecilie Staude. Sammen med henne skal vi lære om temaer som sosiale medier, forbrukertrender, endring i medievaner og kommunikasjon- og kanalstrategier. Som en del av eksamen har vi fått…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com February 13, 2020

Forventningene mine til valgemnet digital markedsføring har vist seg å være noe helt annet enn hva faget egentlig dreier seg om. Før semesterstart forventet jeg å lære det mest grunnleggende om hvordan man bruker Google Ad, hvordan man optimaliserer hjemmesider og hvordan man får mest ut av annonsering på sosiale medier. Det jeg møtte i…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com February 13, 2020

I 2008 opprettet jeg min Facebook-profil. Den gang brukte jeg digitale flater forholdsvis lite, da jeg sjekket Facebook på PC en gang om dagen eller sjeldnere. Det var først da jeg fikk min første smarttelefon i 2010 at min bruk av digitale plattformer for alvor begynte å ta seg opp. Facebook, Instagram og Snapchat var…Continue […]

erling.aalvik@hotmail.com February 2, 2020

Business Model Canvas Hva er en forretningsmodell? En forretningsmodell er en konseptuell struktur for hvordan et selskap opererer, tjener penger og hvordan de skal nå sine målsettinger, ifølge Feedough. Man kan derfor si at forretningsmodellen fungerer som en strategisk navigasjon,…

erling.aalvik@hotmail.com January 26, 2020

Blockchain Bitcoin ble lansert i 2009 som verdens første digitale valuta. Grunnleggeren bak Bitcoin går under navnet Satoshi Nakamoto, men ingen vet hvem denne personen egentlig er. Den velkjente kryptovalutaen baserer seg på en teknologi som heter Blockchain, eller blokkjeder…