fridasundbye

fridasundbye February 12, 2019

Google Search Console er et verktøy man benytter seg av om man vil oppnå bedre resultater på nettop Google Search. Måten tjenesten fungerer på er at man får verktøy og rapporter som gir deg hjelpen du trenger for å måle nettsidens søketrafikk og få din nettside til å rykke opp til førsteplassen på resultatlisten. Du […]

fridasundbye February 7, 2019

Hva er en forretningsmodell? En forretningsmodell forteller noe om hvordan bedriften skal gjennomføre sin idé eller visjon. En klar og tydelig forretningsmodell er viktig for en bedrift som ønsker å nå sine mål på en mest mulig effektiv måte. Markedspartner nevner tre kriterier for en effektiv forretningsmodell: Samsvar mellom forretningsmål og forretningsmodell. Forretningsmodellen må være […]

fridasundbye January 30, 2019

Bloggoppgave: Lag et diskusjonsinnlegg der du drøfter argumenter for og mot Uber eller en annen delingstjeneste i Norge. Finn eksempler på dagsaktuelle saker fra mediene som du kan trekke inn i analysen din. Delingstjenester blir stadig mer populært i et samfunn som beveger seg tettere sammen og mot grønnere tider. Delingstjenester handler om å få […]

fridasundbye January 15, 2019

Viral vekst Arne Krokan definerer begrepet i boken «Nettverksøkonomi» med «en måte å spre noe på». Viral vekst handler om hvordan forskjellige typer datainnhold sprer seg over digitale plattformer. Begrepet brukes i flere sammenhenger, og de fleste har sikker hørt om filmer som går «viralt»på Facebook. Nå nylig gikk Instagramprofilen world_record_egg viralt med bildet av […]

fridasundbye January 8, 2019

En voksende del av menneskelige aktiviteter, som sosiale interaksjoner, underholdning, shopping og informasjonssøk, er nå formidlet av digitale tjenester og enheter. Fordi atferden formidles over digitale plattformer kan den enkelt registreres og analyseres, noe som er viktig når det kommer til målrettet digital markedsføring. Artikkelen «Private traits and attributes are predictable from digital records of […]