joannaduvdal

joannaduvdal May 22, 2020

Growth Hacking är en marknadsföringsstrategi som använder snabbt experiment över olika kanaler och produktutvecklingsvägar för att bestämma det mest effektiva sättet att skala och växa ett företag. Till skillnad från konventionell marknadsföring fokuserar growth hacking på mål, resultat och lönsamhet, inte på processer, så det följer inte alltid en metod. En growth hacking är mindre […]

joannaduvdal May 15, 2020

Jag har valt att skriva om en ett inlägg lagat av Anita Sambol. Anita är en innehållsstrateg och grafisk formgivare på Point Visible. I detta inlägg förklarar Anita 7 olika skäl till varför småföretag idag är i behov av Digital marknadsföring.  Vi börja med att se på en statistik som i sig ska vara tillräcklig […]

joannaduvdal May 15, 2020

Studieteknik Studieteknik och kunskapsinhämtande är någonting alla genomgår och har sina egna metoder. För att uppnå goda resultat är det viktigt med en smart studieteknik och goda inlärningsmetoder. Vi är alla olika människor och lär oss där efter främst på varierande sätt.  Några tips på ett gott inlärande kan förslagsvis vara.   Skriva egna sammanfattningar […]

OKR

joannaduvdal May 1, 2020

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/okr-objectives-and-key-resultsword-lettering-vector-23610992 OKR står för: Objective and Key Results. Objective handlar om vad du önskar att uppnå? Key Results, hur planerar du att komma dit? OKR består av ett Objective och flera Key results. OKR har två stycken bestånds delar, en kvalitativ del- Objectives och den kvantitativa delen Key results. Objective vill vara den positionen företaget […]

joannaduvdal April 26, 2020

På grund av omständigheterna och det som drabbats världen över hölls den första föreläsningen till e-varuhandel via zoom. Efter första vecka gått har vi fått gästats av föreläsare som berättat sina egna historier om hur de tagit sig dit dem er idag och lärdomarna bak resan. Julie arbetar idag på INEVO och berättar viktigheten bak […]

joannaduvdal April 1, 2020

FNs globale hållbarhetsmål I den andra modulen av digital marknadsföring riktar vi in oss på social kommunikation i fokus på hållbarhet. I indelade grupper tillagas kommunikationsplan tillhörande de hållbara utvecklingsmål som er sammankopplat med respektive verksamhet gruppen valt.  FN har sammansatt 17 globala mål för en hållbar utveckling som skall uppnås innan år 2030. The […]

joannaduvdal February 14, 2020

Denna första månad som kurs i Digital marknadsföring med Arne Krokan har gått snabbt vilket tyder på att kursen varit väldigt intressant och lärorik. Varför jag valde denna kurs var på grund av intresse för just marknadsföring och digitalisering med all dess betydelse.    Åsikter Jag har blivit positivt överraskad hur mycket vi har lärt oss […]

joannaduvdal February 14, 2020

I början av denna termin fick vi i uppgift att skapa en akademisk blogg kopplat till kursen som vi nuvarande tar i digital marknadsföring. Denna blogg skall kontinuerligt uppdateras med texter och åsikter innehållande teman som vi tar upp på föreläsningarna och bestämda frågeställningar. Bloggen är en plattform för att förbättra din kompetens och utveckling. […]

joannaduvdal February 12, 2020

I dagen samfund använder vi oss av olika digitala verktyg och sökmotorer.  Google står för en stor omfattning på 3.5 billioner sökningar var dag. Volymen av sökningar ökar stadigt och för vart år som går stiger den siffran med 10%. I dessa dagar har man möjlighet till att använda sig av mobiltelefonen till allt som […]

joannaduvdal January 29, 2020

Vad är en business model canvas och hur är den uppbyggd Alexander Osterwalder är skaparen av modellen som blev introducerad i hans och Ylves Pigneurs bok ”Business model generation” i år 2010.  Business model canvas är en strategisk modell för hur ett företag skapar värde samtidigt som de levererar en tjänst eller produkt till sina […]