joannaduvdal

joannaduvdal February 14, 2020

Denna första månad som kurs i Digital marknadsföring med Arne Krokan har gått snabbt vilket tyder på att kursen varit väldigt intressant och lärorik. Varför jag valde denna kurs var på grund av intresse för just marknadsföring och digitalisering med all dess betydelse.    Åsikter Jag har blivit positivt överraskad hur mycket vi har lärt oss […]

joannaduvdal February 14, 2020

I början av denna termin fick vi i uppgift att skapa en akademisk blogg kopplat till kursen som vi nuvarande tar i digital marknadsföring. Denna blogg skall kontinuerligt uppdateras med texter och åsikter innehållande teman som vi tar upp på föreläsningarna och bestämda frågeställningar. Bloggen är en plattform för att förbättra din kompetens och utveckling. […]

joannaduvdal February 12, 2020

I dagen samfund använder vi oss av olika digitala verktyg och sökmotorer.  Google står för en stor omfattning på 3.5 billioner sökningar var dag. Volymen av sökningar ökar stadigt och för vart år som går stiger den siffran med 10%. I dessa dagar har man möjlighet till att använda sig av mobiltelefonen till allt som […]

joannaduvdal January 29, 2020

Vad är en business model canvas och hur är den uppbyggd Alexander Osterwalder är skaparen av modellen som blev introducerad i hans och Ylves Pigneurs bok ”Business model generation” i år 2010.  Business model canvas är en strategisk modell för hur ett företag skapar värde samtidigt som de levererar en tjänst eller produkt till sina […]

joannaduvdal January 28, 2020

Blockkedja har blivit ett väl talat fenomen och som många anser kommer till att förändra den framtida teknologin. Vad är en blockkedja och hur fungerar den Blockkedja, mest kallad blockchain fick sitt genombrott via lanseringen av bitcoin år 2009. Bitcoin är en kryptiskvaluta som revolutionerade världen över med att vara först på marknaden som en […]

joannaduvdal January 27, 2020

Vad vet vi egentligen om våra digitala spår vi lämnar efter oss. Vi lever i en generation när vi dagligen tar användning av olika digitala plattformar via tjänster, arbete, privat som socialt. Är alla lika medvetna över att för vart klick, like och sök vi gör så lämnar det sitt digitala spår.  Detta er någonting […]

joannaduvdal January 24, 2020

Vad är en plattformtjänst?   En digital plattformtjänst är en affärsmodell som skapar värden genom att lägga till rätta för transaksjoner mellan större och mindre oavhängiga grupper, dessa grupper kan exempel vara konsumenter och leverantörer.  Plattformstjänst som en affärsmodell är kort en definition på ett ekosystem där de olika plattformarna påverkar varandra. Vad blir effekterna […]

joannaduvdal January 10, 2020

Vi har nu klivet in i ett nytt årtionde. Ett årtionde av information, teknologi och utveckling. Hur har den förändrats och hur ser den ut idag? Jag ser tillbaka på den utvecklingen som hänt på de senaste tio åren. Exempel från när jag var barn och skulle logga in på en dator, vid det tillfället […]