joannaduvdal

joannaduvdal January 28, 2020

Blockkedja har blivit ett väl talat fenomen och som många anser kommer till att förändra den framtida teknologin. Vad är en blockkedja och hur fungerar den Blockkedja, mest kallad blockchain fick sitt genombrott via lanseringen av bitcoin år 2009. Bitcoin är en kryptiskvaluta som revolutionerade världen över med att vara först på marknaden som en […]

joannaduvdal January 27, 2020

Vad vet vi egentligen om våra digitala spår vi lämnar efter oss. Vi lever i en generation när vi dagligen tar användning av olika digitala plattformar via tjänster, arbete, privat som socialt. Är alla lika medvetna över att för vart klick, like och sök vi gör så lämnar det sitt digitala spår.  Detta er någonting […]

joannaduvdal January 24, 2020

Vad är en plattformtjänst?   En digital plattformtjänst är en affärsmodell som skapar värden genom att lägga till rätta för transaksjoner mellan större och mindre oavhängiga grupper, dessa grupper kan exempel vara konsumenter och leverantörer.  Plattformstjänst som en affärsmodell är kort en definition på ett ekosystem där de olika plattformarna påverkar varandra. Vad blir effekterna […]

joannaduvdal January 10, 2020

Vi har nu klivet in i ett nytt årtionde. Ett årtionde av information, teknologi och utveckling. Hur har den förändrats och hur ser den ut idag? Jag ser tillbaka på den utvecklingen som hänt på de senaste tio åren. Exempel från när jag var barn och skulle logga in på en dator, vid det tillfället […]