JulieKlippenberg

JulieKlippenberg February 27, 2019

I fjorårets vårsemester valgte jeg å gjennomføre to sertifiseringer i Google Analytics. Deretter skulle jeg beskrive, som en del av den siste eksamensoppgaven, hvordan sertifiseringene ville hjelpe meg i drømmejobben. Drømmejobben har jeg skrevet om HER.  Jeg valgte Google Analytics for Beginners og Advanced fordi dette har stor nytte i fremtiden. Spesielt da drømmejobben innebærer […]

JulieKlippenberg February 25, 2019

Forrige vårsemester bestod en eksamensoppgave av å sette opp nettbutikk. Oppgaven ble en enorm læringsprosess der vi stadig mestret nye ting vi ikke hadde regnet med på forhånd. Det var en spennende og morsom oppgave jeg gjerne vil dele!  Å utvikle en nettbutikk var helt nytt for alle på eksamensgruppa, og dermed var det meste […]

JulieKlippenberg January 7, 2019

Som en del av siste eksamen i faget digital markedsføring skulle vi beskrive drømmejobben. Her var mine tanker; Å beskrive drømmejobben har vært nærmest umulig å definere. Etter fem måneder med ”digital markedsføring” har jeg derimot fått et tydeligere bilde av drømmejobben. Det er ingen tvil om at dette er et område jeg vil jobbe […]

JulieKlippenberg April 16, 2018

E-postmarkedsføring er en av de mest effektive markedsføringkanalene, og er også en svært kostnadseffektiv måte å kommunisere på. Samtidig er det markedsføring som er enkel å spore. Med e-postmarkedsføring kan du få potensielle kunder til å faktisk bli kunder, bygge relasjoner, øke kundelojalitet  og gevinstene kan være mange! Så hva er viktig å tenke på […]

JulieKlippenberg April 11, 2018

En av gruppeeksamnene dette semesteret dreier seg om å sette opp en egen nettbutikk. Vi lagde Caleo Cosmetics med e-handelsplattformen Shopify, som har vært en svært lærerrik prosess. I oppgaven skal vi blant annet lage en lanseringsstrategi for nettbutikken med ulike digitale aktiviteter. Lanseringsstrategi og Instagram Vi har fokusert på aktiviteter på Instagram, da vi […]

JulieKlippenberg April 5, 2018

Til forrige gruppeeksamen skulle vi skrive om hvilke fordeler og konkurransefortrinn bedrifter kan oppnå ved bruk av sosiale medier. I tillegg så vi på de ulike kanalenes styrker og svakheter. En del av oppgaven var å lage tre egenproduserte forslag til innhold for en selvvalgt bedrift. Som gruppe valgte vi nettbutikken Get Inspired med et bredt […]

JulieKlippenberg March 16, 2018

Instagram er en utmerket kanal for å skape visuelt innhold, og visuell kommunikasjon er viktig for å skape identitet i sosiale medier (Staude 2014). 2,2 millioner av Norges befolkning over 18 år har konto på Instagram med et flertall av kvinner. Her er også den yngre generasjonen mer aktive. Med en såpass stor brukermasse er […]

JulieKlippenberg March 13, 2018

Måten vi konsumerer nyheter og oppdateringer på har endret seg betraktelig. Vi benytter oss mindre av tradisjonelle kanaler som TV, radio og aviser da vi har tilgang til digitale plattformer som tilbyr alt dette på en arena. Men finner vi alt vi trenger å se på Facebook? Facebooks nyhetsstrøm styres av algoritmer som fanger opp våre tidligere […]

JulieKlippenberg March 8, 2018

Årets første eksamen dreide seg om temaet digital økonomi og var todelt. Den første oppgaven gikk ut på å diskutere Facebook med ulike begreper fra temaet, som jeg har skrevet om i tidligere blogginnlegg. Begrepene dannet grunnlaget for en diskusjon rundt Facebooks enorme vekst, og om det er umulig for andre konkurrenter å vippe dem av […]