JulieKlippenberg

JulieKlippenberg January 23, 2018

Teknologiutvikling og digitalisering skaper utfordringer for bedrifters tradisjonelle måte å arbeide på. Det må nytenkning til, og stadig utvikles det nye innovative varer og tjenester. Utviklingen påvirker forbrukernes handlevaner, og en kan se en sterk utvikling i netthandel som forenkler brukernes hverdag. Samtidig har dette konsekvenser for de fysiske butikkene. Eksisterende forretningsmodeller blir satt på […]

JulieKlippenberg January 21, 2018

Delingsøkonomien møtte mye skepsis med delingstjenester som Uber i samfunnet. Det har vært diskusjon om Uber-tjenesten faller innunder begrepet delingsøkonomi. Delingsøkonomi er, ifølge Arne Krokan, ressurser vi selv eier eller disponerer som gjøres tilgjengelige for andre i en eller annen form. Uber er et amerikansk selskap som tilbyr samkjøringstjenester der privatbiler bestilles til transport, gjennom […]

JulieKlippenberg January 16, 2018

Ordet viral benyttes ofte i sammenheng med omtalelse av et virus, da det er noe som kopieres og spres seg raskt. Viral vekst går altså ut på det samme prinsippet ved at noen eksempelvis deler en video på sosiale medier som deretter deles en rekke ganger videre. Ofte er dette innhold som fanger oppmerksomhet, er […]

JulieKlippenberg January 9, 2018

Vi lever i en verden der stadig flere tradisjonelle varer og tjenester blir digitalisert, og teknologiutviklingen forandrer både arbeidsplasser og samfunnet. Det sies at endringene vi har sett de siste 100 årene vil vi i fremtiden se på de neste ti årene. Særlig kan vi se økning i automatisering av menneskelige arbeidsoppgaver – et tema […]

JulieKlippenberg January 6, 2018

Hei og velkommen til min blogg om digital markedsføring! Jeg heter Julie Therese Klippenberg, er 21 år og kommer fra Oslo. Jeg studerer bachelor i merkevareledelse og markedsføring på Høyskolen Kristiania. Nå er tiden inne for mitt fjerde semester hvor vi får muligheten til å velge fordypningsfag. Jeg har selv valgt faget digital markedsføring, som […]