Kristinmyh

Kristinmyh March 23, 2020

I dette innlegget vil jeg ta opp igjen tema fra det forrige innlegget, og drøfte de ulike perspektivene The true cost belyser. Dette innlegget blir dermed en oppfølger til forrige ukes innlegg som en slags avsluttende og oppsummerende del to. I forrige ukes innlegg tok jeg særlig opp problematikken knyttet til fast fashion og hvilke […]

Kristinmyh March 20, 2020

Bildet er hentet fra her Hva er problemstillingene i The true cost? The true cost tar opp problematikken knyttet til dagens moteindustri, da spesielt det vi kjenner som fast fashion. Fast fashion er en betegnelse på en forretningsmodell brukt av flere globale klesprodusenter. Fast fashion omfatter lav-kost kolleksjoner som etterligner nåværende luksuriøse motetrender. Fast fashion […]

Kristinmyh March 15, 2020

I dette innlegget ønsker jeg å sette søkelyset på det norske næringslivs lokomotivet, Equinor. Equinor er et uavhengig børsnotert selskap, der eierskapsrollen faller på den norske stat som eier hele 67% av selskapet. Mer spesifikt vil dette innlegget ta for seg Equinors virksomhet som energiselskap. Merk at jeg omtaler Equinor som energiselskap fremfor det mer […]

Kristinmyh March 8, 2020

En forsyningskjede er en kjede som består av flere ledd, der alle leddene bidrar til å få produsert og levert en bestemt vare eller tjeneste til forbruker. Det kan så klart være grad av kompleksitet og størrelse på verdikjeder. Likevel kan en med sikkerhet si at alle produkter vi omgir oss med i dag har […]

Kristinmyh March 1, 2020

Clayton M. Christensen kom med teorien om disruptiv innovasjon i 1995, og siden da har temaet vært populært. I dette innlegget skal jeg forklare hva disruptiv innovasjon er, hva som menes med grønn disruptiv innovasjon og nevne noen bedrifter som eksempel på dette.  Hva er disruptiv innovasjon? Disruptiv innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et […]

Kristinmyh February 27, 2020

I tidligere innlegg la jeg vekt på FN’s bærekraftsmål og hvordan bedriften BSR HERproject jobber for å nå målene om en bærekraftig utvikling. I dette innlegget vil jeg nevne hva det innebærer at bedrifter går fra å benytte seg av lineære til sirkulære forretningsmodeller. Hva er en lineær forretningsmodell? Jo, kort fortalt handler det om […]

Kristinmyh February 12, 2020

I dette første innlegget ønsker jeg å sette søkelyset på FNs bærekraftsmål og en bedrift som BSR HERproject som aktivt forsøker å realisere disse målene. Verden er i stadig forandring, både positive og negative endringer forekommer. Dette er endringer som påvirker både deg og meg. Det blir mer og mer fokus på bærekraftighet og hvordan […]