Kristinmyh

Kristinmyh March 1, 2020

Clayton M. Christensen kom med teorien om disruptiv innovasjon i 1995, og siden da har temaet vært populært. I dette innlegget skal jeg forklare hva disruptiv innovasjon er, hva som menes med grønn disruptiv innovasjon og nevne noen bedrifter som eksempel på dette.  Hva er disruptiv innovasjon? Disruptiv innovasjon er en nyskapning som forstyrrer et […]

Kristinmyh February 27, 2020

I tidligere innlegg la jeg vekt på FN’s bærekraftsmål og hvordan bedriften BSR HERproject jobber for å nå målene om en bærekraftig utvikling. I dette innlegget vil jeg nevne hva det innebærer at bedrifter går fra å benytte seg av lineære til sirkulære forretningsmodeller. Hva er en lineær forretningsmodell? Jo, kort fortalt handler det om […]

Kristinmyh February 12, 2020

I dette første innlegget ønsker jeg å sette søkelyset på FNs bærekraftsmål og en bedrift som BSR HERproject som aktivt forsøker å realisere disse målene. Verden er i stadig forandring, både positive og negative endringer forekommer. Dette er endringer som påvirker både deg og meg. Det blir mer og mer fokus på bærekraftighet og hvordan […]