Madelenbodahl

Madelenbodahl May 24, 2020

I denne ukens blogginnlegg skal jeg fortelle dere hva Growth hacking er og hvordan dette fungerer, jeg skal også gi noen eksempler på hvilke bedrifter som jobber med akkurat dette. Kan du tenke deg til hva Amazon, Google og Netflix har til felles? Det er nok flere mulige alternativer her, men at disse tre kjører […]

Madelenbodahl May 16, 2020

I denne ukens blogginnlegg har vi fått i oppgave å oversette et engelsk dybdeinnlegg til norsk. Dette innlegget jeg nå skal skrive er derfor i utgangspunktet skrevet av Hiten Shah «How to Build a Brand from Nothing». Bakgrunnen for at jeg valgte akkurat dette innlegget er fordi det er høyest relevant i denne perioden hvor […]

Madelenbodahl May 10, 2020

Vi alle har ulike metoder for hvordan vi lærer best, så akkurat dette vil være veldig individuelt. De aller fleste har ulike metoder som fungerer for hver enkelt av oss, når vi blant annet skal få med oss hva som blir sagt på forelesninger eller om det gjelder å lese og suge til seg mest […]

Madelenbodahl May 3, 2020

Hva er OKR? OKR står for Objective og Key Results, hva du ønsker å oppnå og hvordan du planlegger å oppfylle målet. Hva er det som egentlig gjør at noen bedrifter lykkes og andre mislykkes? Her finnes det selvfølgelig ikke bare ett svar, men dersom du ønsker at din bedrift skal lykkes og du gjerne […]

Madelenbodahl April 26, 2020

Vi er nå i gang med modul 3 av dette kurset. I denne delen vil Karl Philip Lund ta oss gjennom E-varehandel, hvor vi blant annet skal lære hvordan vi benytter oss av ORK, og hvordan vi lager vår egen nettbutikk.  Ettersom at vi er i en litt annerledes situasjon enn hva vi er vandt […]

Madelenbodahl April 2, 2020

I det forrige innlegget så vi på hvilke målgrupper jeg tenkte å bruke sosiale kanaler til for å nå. Som sagt da, er sosiale medier den kanalen jeg vil ta i bruk da jeg skal lage innhold for kampanjen. Ettersom at Fretex allerede har veletablerte brukere i flere av de sosiale mediene, vil det være […]

Madelenbodahl April 1, 2020

Med utgangspunkt i min valgte virksomhet Fretex, skal vi se på hvilke målgrupper jeg planlegger å bruke sosiale medier for å nå, og hvorfor. Det vil være en fordel å definere målgrupper før selve målene for kampanjen er satt, dette fordi det er lurt å vite noe om målgruppen før målene blir etablert. Dersom den […]

Madelenbodahl March 26, 2020

I det forrige innlegget så vi på hvilke målgrupper jeg tenkte å bruke sosiale kanaler til for å nå. Som sagt da, er sosiale medier den kanalen jeg vil ta i bruk da jeg skal lage innhold for kampanjen. Ettersom at Fretex allerede har veletablerte brukere i flere av de sosiale mediene, vil det være […]

Madelenbodahl March 19, 2020

Med utgangspunkt i min valgte virksomhet Fretex, skal vi se på hvilke målgrupper jeg planlegger å bruke sosiale medier for å nå, og hvorfor. Det vil være en fordel å definere målgrupper før selve målene for kampanjen er satt, dette fordi det er lurt å vite noe om målgruppen før målene blir etablert. Dersom den […]

Madelenbodahl March 4, 2020

Modul 2 av dette kurset er nå i gang. Cecilie Staude skal i denne delen av kurset ta oss gjennom «Sosiale kommunikasjon i et bærekraftperspektiv.» På bakgrunn av dette skal jeg ta dere gjennom tjenesten DNB, for å se og vise dere hvordan de aktivt jobber med ulike FNs bærekraftsmål, og hvilke mål som er […]