Malin Evensberget Midtsundstad

Malin Evensberget Midtsundstad February 14, 2020

Undervisningen til Arne Krokan har vært ekstremt lærerikt. Det har fått meg til å innse hvor langt den teknologiske utviklingen har kommet. Jeg kjente blant annet ikke til at de har tatt i bruk selvkjørende lastebiler på byggeplasser i Norge eller at 3D-printing har blitt tatt i bruk for å bygge hus og menneskelige organer […]

Malin Evensberget Midtsundstad February 14, 2020

I hverdagen benytter jeg meg mest av Facebook sin Messenger, Snapchat og Instagram. Alle tre brukes i størst grad til å kommunisere og sende ting til familie og venner. I skolesammenheng benytter jeg meg av Canvas, StudentWeb, Wiseflow og Google Docs. Canvas, StudentWeb og Wiseflow brukes til å innhente informasjon. Google Docs er en meget […]

Malin Evensberget Midtsundstad February 14, 2020

I valgfaget digital markedsføring, anbefalte Arne Krokan studentene å gjennomføre et kurs i Google Power search. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan Google sin søkemotor fungerer og hvordan man kan søke mer effektivt. Kurset er delt inn i seks ulike deler, inkludert en test man kan gjennomføre etter hver del. Jeg skal nå […]

Malin Evensberget Midtsundstad January 26, 2020

Teknologien blokkjede, eller blockchain på engelsk, forventes å påvirke næringslivet og offentlig sektor i fremtiden. Blokkjedeteknologi knyttes i det fleste sammenhenger opp mot kryptovalutaen Bitcoin. Selv om blokkjedeteknologien startet som et kryptovaluta-prosjekt, har det utviklet seg til å bli revolusjonerende innen digital innovasjon og utvikling. Denne teknologien vil endre hvordan vi lagrer og utveksler data. […]

Malin Evensberget Midtsundstad January 26, 2020

Vi lever i en digital mediehverdag hvor vi mottar nyheter og informasjon kontinuerlig, men blir noe av informasjonen ekskludert? EkkokammerEkkokammer-effekten er når publikum bare får se ting som underbygger deres eget syn. Algoritmer fungerer på en slik måte at du får se mer av det du liker og mindre av andre ting. Informasjon og oppfatninger […]

Malin Evensberget Midtsundstad January 19, 2020

I dette innlegget skal jeg ta utgangspunkt i Spotify som en plattformtjeneste for å gi en bedre forståelse av hvordan denne tjenesten har bidratt til å senke transaksjonskostnadene til kunder som ønsker å høre på musikk. Hva er Spotify?Spotify er verdens mest brukte strømmetjeneste for musikk. Våren 2019 registrerte Spotify over 100 millioner betalende abonnenter, […]

Malin Evensberget Midtsundstad January 15, 2020

Vi hører stadig oftere om kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), men hva er det? Artificial intelligence (AI)Artificial intelligence er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens (Deloitte). Dette kan omfatte oppgaver som oversettelser, selvkjørende biler og talegjenkjenning. Vi benytter oss av kunstig […]