martheknoff

martheknoff June 17, 2020

En digital strategi utarbeides for å finne ut hvor bedriften er nå, og hvilken retning vi har lyst til å ta den. Denne type strategi brukes når vi skal starte en nettbutikk, og/eller skal gjennomføre er digital markedskampanje. Uten dette vil vi ikke styre bedriften i den positive retningen man ønsker, og ikke oppnå målene […]

martheknoff March 22, 2020

Hva er blockchains? Blockchain er en type teknologi som gjør det mulig å dele informasjon og gjennomføre transaksjoner uten en tredjepart. Informasjonen som deles her kan ikke endres eller fjernes etter at den er lagt inn i systemet, dette gjør at aktørene ikke trenger å stole på hverandre. Blockchain eies ikke av noen, men informasjonen […]

martheknoff March 18, 2020

FNs bærekraftsmål ble utviklet høsten 2015, og ble satt på dagsorderen for de fleste bedrifter i løpet av 2016. Men hvordan bidrar egentlig en bedrift til å oppnå målene? Hva er bærekraftig utvikling? «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»-FNs verdenskommisjon for miljø og […]

martheknoff February 14, 2020

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!