Martin Svensen

Martin Svensen February 20, 2019

Automatisering eller, som mange kaller det, mekanisering, er teknikken for å få systemer til å fungere mer eller mindre uten hjelp av menneskelig medvirkning. Robotisering og digitalisering muliggjør denne utviklingen. Robotisering er en brukervennlig automatisering som hele tiden blir smartere og smartere, mens digitalisering handler om å fornye, forenkle og forbedre arbeid og produkter ved […]

Martin Svensen February 20, 2019

Kinesiske borgere blir rangert etter hvilken sosial standard de har, denne rangeringen vil kunne både få positive og negative konsekvenser. Dette er nå bare et pilotprogram som skal være i full sving innen 2020, dette vil da være en stor database som har en rangering på alle kinesernes troverdighet. Det vil også være en score […]

Martin Svensen February 20, 2019

Det første man ofte tenker på når man hører ordene ”kunstig intelligens” er roboter som man ofte ser i amerikanske action filmer, men hva er egentlig kunstig intelligens eller artificial intelligence på engelsk (AI)? Enkelt forklart er kunstig intelligens datasystemerman utvikler slik at de er i stand til å gjøre ting som vi mennesker også klarer, […]