nira002

nira002 May 20, 2020

I følge E24 ble det opprettet 14.977 nye bedrifter i andre kvartal i år, noe som vil si en økning på 4,2 prosent fra samme periode i fjor. Og uansett hva slags bedrift du er så vil man trenge en nettside som kan fremme selskapet. Med mange tilbud fra forskjellige aktører så skal vi sammen se nærmere på […]

nira002 April 21, 2020

OKR består av et klart definert mål og et eller flere nøkkeltiltak for å sikre oppnåelse av målet. OKRs inneholder vanligvis tre til fem «hårete» mål, med ytterligere tre til fem målbare nøkkelresultater for hvert mål. Disse resultatene er konkrete, målbare handlinger som samlet fører til oppnåelse av målet. Veien til suksess ligger i engasjement Verden er i […]

nira002 March 16, 2020

Spørsmålet som de fleste nordmenn sitter inne med er; Hvorfor Equinor Er dette et forsøk på å grønnvaske seg selv Var navnbyttet virkelig nødvendig? De siste årene er det fler enn bare Statoil som har byttet navn, og et eksempel på det er NSB –> VY. Dette er bedrifters forsøk på å starte et nytt […]

nira002 March 13, 2020

Lenge har det vært omdiskutert hvorvidt bedrifter skal ta del i det miljø og samfunnsmessige problemene, og hvorvidt de skal på egen initiativ hjelpe samfunnet med å overkomme/løse de ulike problemene. Videre skal vi prøve å koble opp førstnevnte tema med hvorfor CSR og CSV er en så stor og viktig faktor for dagens næringsliv. […]

nira002 February 16, 2020

Tiden er inne for en stor endring i miljø og klimaet vårt for å opprettholde livsstandarden for vår neste generasjon. Bildet er tatt fra forelesers powerpoint, men informasjonen finner dere på https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population Bildet over illustrerer den sterke befolkningsveksten i hele verden over de seneste årene. Slik som den blå linjen tilsier så vokser befolkningen raskere […]