Simen Langseth

Simen Langseth March 5, 2019

Bilde hentet fra Vimeo Inbound marketing er «er en effektiv og utprøvd digital markedsføringsstrategi som hjelper deg å skape mer trafikk til bedriftens nettsteder og deretter konvertere besøkende til leads, leads til kunder og kunder til entusiastiske ambassadører». En  felles betegnelse av å skaffe trafikk til å skape ambassadører kalles for kundereisen.  Markedsfør etter riktig steg – […]

Simen Langseth March 5, 2019

Bilde hentet fra Vimeo Inbound marketing er «er en effektiv og utprøvd digital markedsføringsstrategi som hjelper deg å skape mer trafikk til bedriftens nettsteder og deretter konvertere besøkende til leads, leads til kunder og kunder til entusiastiske ambassadører». En  felles betegnelse av å skaffe trafikk til å skape ambassadører kalles for kundereisen.  Markedsfør etter riktig steg – […]

Simen Langseth February 28, 2019

Videomarkedsføring er noe som tok av i året 2016/2017 på digitale plattformer. Videomarkedsføring blir konsumert på sosiale markedsplattformer som Youtube, Facebook, Snapchat, Instagram og blogger. Et visuelt innhold er mye lettere å huske og i følge Hubspot husker 80% av oss innholdet i en video selv etter en måned. En video er med på å […]

Simen Langseth February 28, 2019

Videomarkedsføring er noe som tok av i året 2016/2017 på digitale plattformer. Videomarkedsføring blir konsumert på sosiale markedsplattformer som Youtube, Facebook, Snapchat, Instagram og blogger. Et visuelt innhold er mye lettere å huske og i følge Hubspot husker 80% av oss innholdet i en video selv etter en måned. En video er med på å […]

Simen Langseth February 18, 2019

Studier fra Harvard viser at over flere 10år har tiden på arbeidsplassen blitt 50% eller mer teambasert arbeid. Et team er en gruppe av individer som samarbeider om å utføre en oppgave eller et sett av oppgaver. Det er mye forskning på hvordan å få den enkelte ansatte raskere, flinkere og til en bedre versjon […]

Simen Langseth February 18, 2019

Studier fra Harvard viser at over flere 10år har tiden på arbeidsplassen blitt 50% eller mer teambasert arbeid. Et team er en gruppe av individer som samarbeider om å utføre en oppgave eller et sett av oppgaver. Det er mye forskning på hvordan å få den enkelte ansatte raskere, flinkere og til en bedre versjon […]

Simen Langseth February 12, 2019

Transaksjonskostnader er sett på som de ressursene som en forbruker må igjennom når en skal foreta en kjøp. Med digitaliseringen kan en forbruker se at valgene av produkter og tjenester har økt og det har derfor blitt en egen digital tjeneste som kun spesialiserer seg i å kutte transaksjonskostnader. Eksempler på bedrifter som dette kan […]

Simen Langseth February 12, 2019

Transaksjonskostnader er sett på som de ressursene som en forbruker må igjennom når en skal foreta en kjøp. Med digitaliseringen kan en forbruker se at valgene av produkter og tjenester har økt og det har derfor blitt en egen digital tjeneste som kun spesialiserer seg i å kutte transaksjonskostnader. Eksempler på bedrifter som dette kan […]

Simen Langseth January 27, 2019

Hva er en digital plattform? En digital plattform er en plattform som kobler sammen kunder og selgere. Den digitale plattformen skal fungere som et mellomledd som skaper tillitt mellom kunde og selger. Uber og Air bnb er to eksempler på to store selskaper bygd opp via en digital plattform.  Det er mange digitale konkurrenter i […]