Simen Langseth

Simen Langseth January 27, 2019

Hva er en digital plattform? En digital plattform er en plattform som kobler sammen kunder og selgere. Den digitale plattformen skal fungere som et mellomledd som skaper tillitt mellom kunde og selger. Uber og Air bnb er to eksempler på to store selskaper bygd opp via en digital plattform.  Det er mange digitale konkurrenter i […]

Simen Langseth January 18, 2019

En enkel definisjon av en algoritme er et sett med operasjoner som gir et bestemt resultat. Et hverdagslig eksempel på dette er å lage mat. En følger oppskriften i en bestemt rekkefølge og kommer dermed frem til et bestemt resultat. Algoritmer er noe en ikke tenker så alt for mye på men noe som påvirker […]

Simen Langseth January 9, 2019

(Bilde er fra Lucélia Ribeiro) Dagens generasjon er i stor grad preget av psykiske lidelser hvor mye skyldes samfunns presset. Alle konkurrerer med alle om å være best og om å prestere best. De vanligste psykiske lidelsene er depresjon og angst. Dem fleste føler i dag at dem må prestere på det høyeste nivået og overgå […]