Thalia Gellerstedt

Thalia Gellerstedt February 10, 2020

Det er dette vi har kommet til… selv er jeg en av de som enda låner bøker på biblioteket om det jeg føler at Internett ikke gir meg det svaret jeg trenger. Jeg diskuterer, krangler og argumenter med venner på andre linjer for å søke etter svar. Men så er det ikke alt jeg kan […]

Thalia Gellerstedt February 10, 2020

I dette kurset har Arne Krokan anbefalt oss å ta et kurs i Google Powersearch.  Hva er Google Powersearch? Powersearch er et gratis nettkurs som som lærer deg ulike søketeknikker og hvordan du kan bruke «Google Search Engine» mer effektivt. Den viser deg hvordan Googles søkemotor fungerer i praksis og viser deg flere måter å […]

Thalia Gellerstedt January 27, 2020

Hva er de grunnleggende prinsippene i en forretningsmodell?  I følge Osterwalder beskriver en forretningsmodell hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger verdier. Det kan starte med møter, diskusjoner eller “workshops” på hvordan forretningsmodellen bør utformes og skape en forståelse for hvordan en modell fungerer. Det er viktig å skape en felles forståelse og et felles […]

Thalia Gellerstedt January 23, 2020

Hvordan skal man øke effektiviteten, sikkerheten og personvernet i transaksjonsmarkedet? Svaret er blokkjeder. I bransjer hvor transaksjoner er en av hovedsegmentene vil dette være med på å øke IT sikkerheten og ta opp kampen mot uønskede aktører. Men hvor står Norge ovenfor teknologien og er de åpne for å ta i bruk blokkjeder for fullt? […]

Thalia Gellerstedt January 22, 2020

Hver gang man bruker internett, legges det igjen digitale spor. Google lærer seg hvem du er, tar vare på informasjonen, men henter også personlig informasjon om brukeren fra andre plattformer (Stordata). Det blir avslørt at informasjon tilgjengelig om oss selv er tilgjengelig for andre parter. Legning, jobb, vennskap, familie og politisk riktning er ikke lengre […]

Thalia Gellerstedt January 16, 2020

Plattformer er en forretningsmodell og skaper verdier gjennom transaksjoner mellom flere uavhengige grupper. Dette består vanligvis av konsumenter og produsenter. Teknologi ligger til grunn for fundamentet til digitale plattformer, men teknologi utgjør ikke plattformen i seg selv.  Ruter er en av Norges største kollektivselskap og håndterer over halvparten av mobilitetstransporten innenlands. På internasjonalt basis er […]

Thalia Gellerstedt January 14, 2020

Hva er kunstig intelligens (KI)? Kunstig intelligens går ut på å utvikle datasystemer som kan bli mer intelligent gjennom læring av egen erfaring og løse komplekse oppgaver i henhold til miljø og situasjon den blir utsatt for. Den justerer sin egen informasjonsteknologi som gjør at den blir mer intelligent over tid.  En av de sentrale […]

Thalia Gellerstedt January 10, 2020

Med nye forretningsmodeller innen kunstig intelligens basert på feilinformasjon er kritisk tenkning viktigere enn noensinne. If the article is preferred in English Dette semesteret vil jeg gjennom Høyskolen Kristiania lære om valgemnet Digital Markedsføring. Den vil bestå av fire moduler hvor vi nå er i gang med Digital Økonomi og forretningsmodeller i regi av Arne […]

Thalia Gellerstedt January 8, 2020

I første forelesning ble vi utfordret av foreleser om å legge ut en video hvor vi selv velger hvordan vi ønsker å introdusere oss selv på en offentlig plattform. Dette er mitt bidrag.