Thomas Digregrind

Thomas Digregrind February 14, 2020

Så langt i dette faget har jeg fått et dypere innblikk i hva som foregår på baksiden av teppet. Det som har overrasket meg mest er hvor mye som faktisk blir lagret om meg hver gang jeg foretar et søk på google i blockchain, og det faktum at det er forskjellige algoritmer som «bestemmer» hva […]

Thomas Digregrind January 29, 2020

Forretningsmodellen som kalles for “Business Model Canvas” ble utviklet av Alexander Osterwalder. Denne modellen er med på å gjøre det letter for et selskap å kunne forstå akkurat hva og hvorfor de driver med det de gjør, og til hvem. Selve rammeverket til modellen består av ni trinn som man kan se på som en […]

Thomas Digregrind January 26, 2020

Hva er egentlig en blockchain? På norsk blir dette kalt for blokkjeder og det handler om hvordan informasjon blir lagt inn under forskjellige blokker, hvor hver blokk baserer seg på forrige. Det som også er eget med blockchains eller bokkjedene er at andre som har tilgang til disse blokkene kan sitte og følge med på […]

Thomas Digregrind January 14, 2020

Mitt første innlegg vil omhandle bruken av sosiale medier blant ungdom, og hvordan det fører mennesker rundt om i verden sammen. Når jeg tenker på sosiale medier, ser jeg for meg ulike broer som er med på å samle mennesker fra hele verden inn til en felles arena. Medievanene blant barn og ungdom har i […]