brians98 March 5, 2020
Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne posten om Tine har kommet fram i henhold til at vi valgte i skifte bedrift fra Tesla til Tine. Jeg velger å ikke slette…