Uncategorized

synnejacobsen March 1, 2020

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude skal vi i gruppe velge oss ut en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FN´s bærekraftsmål. Sammen med mine medstudenter, Herman og Malin skal vi fortelle om Norled AS og hvordan de utvikler mer bærekraftig transport. Norled AS er et av […]

martegranlund March 1, 2020

Bedriftens samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det ofte blir omtalt innen markedsføring, blir ofte brukt om bedrifter som integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis (European Commission 2010).

lasselunden March 1, 2020

Disrupsjon beskriver en prosess hvor en mindre bedrift med begrensede økonomiske midler kan utfordre de større bedriftene og de mest etablerte aktørene.  De etablerte aktørene har som fokusområder om å forbedre varene og tjenestene sine, oftest for de mest lønnsomme kundene deres. Distruptive leverandører angriper markedet med en lavere pris enn de etablerte leverandørene. De kalles […]

christinalundsten March 1, 2020

Hva er egentlig en grønn disruptiv endring? Kort forklart er det en endring eller nyskapning i et marked som allerede eksisterer. Dette kan være med på å endre måten folk tenker på eller hvordan folk gjør ting. Dette kan være en teknologisk innovasjon eller en markedsdrevet nyskapning som er “revolusjonerende”. En grønn disruptiv endring er når […]

emilietorset March 1, 2020

I den andre bolken av faget Digital markedsføring, legger vi sammen med Cecilie Staude fokus på sosial kommunikasjon. Med dagens utvikling og miljøfokus, vil den sosiale kommunikasjonen ha et gjennomgående tema om bærekraft. I denne forbindelsen har vi fått i oppgave å velge en bedrift vi ønsker å belyse i et bærekraftsperspektiv, noe som førte […]

jl March 1, 2020

Den sirkulære forretningsmodellen i forhold til den lineære forretningsmodellen, som er lite effektiv og kan beskrives som bruk og kast modell.     Det er en rekke faktorer til dagens sløsing av den lineære modellen, som har et resultat av at produsenten og kunden mister verdiskapning til det aktuelle produktet.  Så hva er da den sirkulære forretningsmodellen, […]

maiajt March 1, 2020

I dette innlegget vil jeg forklare forskjellen på en lineær og en sirkulær forretningsmodell og videre ta utgangspunkt i en bedrift som har tatt i bruk en sirkulær forretningsmodell. Fra lineære til sirkulære forretningsmodeller Den lineære forretningsmodellen (bruk og kast) vokste frem etter andre verdenskrig og er en effekt av kortsiktige krav til økonomisk vekst […]

arvin0809 February 29, 2020

Disruptiv endring er en prosess hvor mindre firmaer med svak økonomisk posisjon klarer å utfordre de større og veletablerte aktørene på markedet. Det den disruptive aktøren gjør for å kunne utfordre de veletablerte aktørene er å prissettproduktene sine lavere. Etter hvert som det utvikles og økonomien til den nye aktøren blir mere stabil vil kundene […]

Sandrafarah98 February 29, 2020

I mitt forrige innlegg fokuserte jeg på bærekraftig utvikling, og hvordan FN jobber med dette. I dag skal jeg gå litt mer inn på produsentenes ansvar når det gjelder bærekraft. Jeg skal jeg enkelt forklare hva en sirkulær forretningsmodell innebærer og hvorfor det lønner seg for bedrifter å skifte fra den tradisjonelle «lineære» forretningsmodellen (bruk […]