Hva er viktig i en digital strategi?

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen Det viktigste i en digital strategi er å vite hvor vi vil. Veien til målet er imidlertid det vi må fokusere på når den digitale strategien skal utvikles. Strategien skal i denne sammenheng fungere som en ledestjerne, og et viktig styringsdokument i arbeidet for å lykkes med kommunikasjonen … Continue reading Hva er viktig i en digital strategi?