andreagjertsen May 1, 2019
Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sosiale medier 

Sosiale medier er mer enn bare én kanal. Det er nettsider og apper som gjør det mulig for oss å lage og dele innhold. I tillegg får vi mulighet til å delta i et sosialt nettverk, hvor det skapes nettverkseffekter.

I dag kommuniserer vi på en annen måte enn tidligere, i hverdagslige situasjoner og jobbsammenhenger. Privatpersoner bruker sosiale medier til å kommunisere med andre og oppdatere. Bedrifter bruker gjerne sosiale medier til merkevarebygging og markedsføring.

 

POST-metoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-metoden ble opprinnelig utarbeidet av Forrester Research. I boken Groundswell skrevet av Charlene Li og Josh Bernoff beskriver de denne metoden som et rammeverk for å utvikle en strategi for sosiale medier. Rammeverket består av fire elementer; people, objectives, strategy og technology. Elementene skal hjelpe virksomheter med hvordan de skal lage innhold til sosiale medier, da mange ofte starter i feil ende. Ulempen med dette er at teknologien stadig utvikler seg og den opprinnelige strategien vil derfor være vanskelig å forholde seg til. Før en begynner å planlegge strategi, må en først tenke på hva deres mottakere er klare for og hva en ønsker å oppnå. 

For å få en bedre forståelse av hvordan en kan bruke POST-metoden har jeg valgt å bruke Dyrebeskyttelsen som et eksempel.

 

People 

For å kunne produsere bra innhold på sosiale medier er det viktig å finne ut hvilken målgruppe en ønsker å rette seg mot. Når det er på plass må en se på bruker-atferden til målgruppen, for å få kjennskap til dem. På den måten vil en få en bedre oversikt over innhold som vil engasjere målgruppen. Uten kjennskap til sine mottakere vil ikke budskapet komme frem til de rette mottakerne.

Dyrebeskyttelsen retter seg mot de som bryr seg om dyr og deres rettigheter. På Facebook legger de daglig ut innhold som retter seg mot denne målgruppen. Det kan være artikler, kampanjer, videoer og tips. Kommentarene som Dyrebeskyttelsen mottar viser at innholdet engasjerer deres mottakere og at de aktiv følger med på nye oppdateringer.

 

Objective 

Når en har funnet ut hvilken målgruppe en ønsker å rette seg mot må en sette konkrete mål. Det er viktig for å vite hva en skal jobbe mot og hva en ønsker å oppnå ved bruk av sosiale medier. Når en skal sette mål må en finne ut av hva slags problemer en ønsker å løse. Hovedproblemet til Dyrebeskyttelsen er at dyr ikke har rettigheter. Målet deres er derfor å få flere mennesker til å engasjere seg i hvordan en skal behandle dyr og verve nye medlemmer. For å oppnå deres mål bruker de ulike sosiale plattformer for å blant annet minne deres mottakere på at det er båndtvang eller at det er viktig å kastrere katten.

For å kunne måle effekten av innlegg som blir publisert på deres sosiale plattformer, kan en se på antall klikk, kommentarer og delinger.

 

Strategy 

Her gjelder det å finne ut hvordan en skal gjennomføre alt og nå sine mål. Spørsmålet er hvordan Dyrebeskyttelsen skal bruke deres sosiale plattformer for å få deres mottakere til å endre seg, slik at de kan oppnå deres mål.

Dyrebeskyttelsen befinner seg på flere sosiale plattformer; Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Den plattformen de er mest aktive på er Facebook, hvor de daglig oppdaterer deres mottakere om temaer som de anser som viktige. I tillegg bruker de denne plattformen til å dele artikler som blir tatt opp i media. Ved å dele innhold som viser viktige budskap, vil flere bli oppmerksomme på at det finnes mange dyr som ikke blir behandlet på riktig måte.

Instagram er plattformen som blir brukt til å finne nye hjem til dyr, kommer med tips og deler en gang i blant kampanjer eller saker de jobber med. Aktiviteten er betydelig mindre enn på Facebook og engasjementet fra deres mottakere er ikke like stort. Vi ser derfor at det lønner seg at Dyrebeskyttelsen fortsetter å bruke Facebook på samme måte, for å nå sine mål.

 

Technology

Når det kommer til valg av hvilken plattform en skal benytte for å lykkes i sosiale medier, må en se på de tidligere elemente i POST-metoden. De er med på å danne et grunnlag for hvilken plattform som kan fungere best. Dyrebeskyttelsen må derfor se på hvilken plattform som de får best utbytte av og den plattformen deres mottakere er mest aktive på.

Facebook er den plattfomren som Dyrebeskyttelsen oppdaterer daglig og vi ser at det er stort engasjemt fra deres mottakere. Denne plattformen fungerer bra for både Dyrebeskyttelsen og deres mottakere fordi det finnes flere muligheter her enn på de andre plattformene. På Facebook er det mulig å dele innlegg og artikler videre, som fører til at de når ut til fler.

 

Kilder

https://snl.no/sosiale_medier

https://blogg.markedspartner.no/lag-en-strategi-for-sosiale-medier-med-post-metoden

Charlene Li, Josh Bernoff, (2011), Groundswell, Expanded and Revised Edition: Winning in a World Transformed by Social Technologies