OKR som styringsett

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen I denne modulen av faget digital markedsføring har gruppen min, med Karoline Gjerdingen og Sander Guldseth, fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Det er mye man bør tenke på ved opprettelsen av en nettbutikk, og OKR kan være et verktøy man bør ta i bruk for å … Continue reading OKR som styringsett