Ola Aarhus January 22, 2018

På verdensbasis er Google den desidert største søkemotoren, med en markedsandel på hele 69% ved utgangen av 2017. En markedsandel som har holdt seg relativt stabil de siste årene, med den kinesiske søkemotoren Baidu på 2.plass med «bare» 15%. Spesielt her i vesten er Google søkemotoren som benyttes mest, men allikevel er de fleste ikke klar […]

Aleksander January 22, 2018

I dette innlegget skal jeg skrive om Alexander Osterwalders populære Business Model Canvas. Denne måten å sette opp en forretningsplan på, vil ifølge Osterwalder gi en bedre forståelse av hvordan de ulike områdene av et produkt/tjeneste fungerer. Dette var noe av det første jeg ble introdusert for i KIF, og vi brukte canvaset når vi skulle lage […]

martehelen January 22, 2018

The social media giant Instagram currently has over 700 million monthly users, and 40 million photos publishes every single day. Therefore, no matter what kind of business you have, there is no doubt that Instagram can potentially take it to a new level, if you use it the right way. Hence, I have gathered my […]

martineschogren January 22, 2018

Ordet forretningsmodell benyttes ofte som en del av oppstartsprosessen for en virksomhet. Men det finnes mange gode grunner for å legge ned et godt strategisk arbeid i en forretningsmodell. Kartlegging og planlegging av virksomheten er avgjørende for suksess, hvor forretningsmodellen beskriver hvordan forretningsideen skal realiseres. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Forretningsmodellen bedriften først […]

gmaylinn January 22, 2018

Nettverk har lavere transaksjonskostnader enn hierarkiene, og for at de skal være effektive krever de en ting: en utstrakt tillit mellom aktørene- skriver Arne Krokan i boken Det friksjonsfrie Samfunn. De tradisjonelle verdikjedene, der transaksjoner og priser var skjult for kundene, blir i stadig større grad erstattet av åpne, nettverksbaserte tjenester. Manuel Castell skriver i […]

sofiaamalieb January 21, 2018

Vi har alle kjent på hvor irriterende det er når overføring av penger tar lang tid fordi det må gå gjennom person til bank, og fra bank til person. Men hva hvis jeg sier at det kanskje kan bli enda enklere og raskere måte å gjøre dette på? Ved hjelp av teknologien Blockchain så kan […]

JulieKlippenberg January 21, 2018

Delingsøkonomien møtte mye skepsis med delingstjenester som Uber i samfunnet. Det har vært diskusjon om Uber-tjenesten faller innunder begrepet delingsøkonomi. Delingsøkonomi er, ifølge Arne Krokan, ressurser vi selv eier eller disponerer som gjøres tilgjengelige for andre i en eller annen form. Uber er et amerikansk selskap som tilbyr samkjøringstjenester der privatbiler bestilles til transport, gjennom […]

khaihoannguyen January 21, 2018

Helt siden semesterstart så har foreleserne poengtert hvor viktig det er å lage en blogg til tross for at det ikke er obligatorisk i år.  Etter tre uker med vurdering om å opprette en blogg og med litt hjelp av prokastinering, så har jeg endelig hoppet ut i det. Dette er en faglig blogg som […]

permcs January 20, 2018

Transaksjonskostnader, nettverkseffekter og increasing returns har en sammenheng! Det første jeg tenker på når jeg hører viral vekst er bakterier. Bakterier i seg selv høres kanskje negativt ut, men hvis du tenker på spredningen alene, i tillegg til at det kan omsettes i penger – det er positivt. Grunnen til at jeg sammenlikner det med […]