Madelenbodahl March 19, 2020

Med utgangspunkt i min valgte virksomhet Fretex, skal vi se på hvilke målgrupper jeg planlegger å bruke sosiale medier for å nå, og hvorfor. Det vil være en fordel å definere målgrupper før selve målene for kampanjen er satt, dette fordi det er lurt å vite noe om målgruppen før målene blir etablert. Dersom den […]

Tobias March 19, 2020

Målet med markedskommunikasjon er å oppnå effekter. Alle disse effektene, enten det er kjennskap, kunnskap, holdninger eller atferd, kan kun oppnås gjennom å påvirke mennesker eller deres hjerner. Skal en organisasjon være konkurransedyktig i dag nytter det ikke bare å nøye seg med god distribusjon, god pris og gode produkter. Organisasjonen må også kommunisere med […]

HannaStubb March 19, 2020

I dette blogginnlegget skal jeg introdusere og forhåpentligvis sette i gang noen spennende tanker rundt tema disruptiv innovasjon. Hva er en disruptiv innovasjon, og hvorfor påvirker disse både enkeltmennesker og næringslivet verden over? Jeg er glad i definisjoner, de gjør fremmede ord og fraser enklere å forstå. Derfor begynner jeg like godt dette innlegget med […]

GerdJReiersen March 19, 2020

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med mine medstudenter Kim Mu og Pernille Engerbakk Skei. Innledning I vårt forrige innlegg skrev vi om Vero Moda og hvordan de praktiserer corporate sustainability. Klesmerkets bærekraftige handlinger inkluderer blant annet å bruke resirkulert materiale ved produksjon, bruke mindre vann ved farging av klær og bruke fornybar energi. Vero […]

Anneline Dahl Nielsen March 19, 2020

I forrige blogginnlegg forklarte vi at vi hadde valgt å ta for oss Oatly som en bedrift til eksamensoppgaven i den modulen vi nettopp har vært igjennom. Som nevnt tidligere er Oatly en bedrift som produserer alternativer til forskjellige melkeprodukter, basert på havre. Det ble også nevnt at Oatly har eksistert en god stund, men […]

fredrikkelinnea March 19, 2020

Akkurat som de to siste blogginnleggene vil dette også handle om Oatly. Men i dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på hvordan Oatly benytter seg av sosiale medier, og hvordan man kan bruke sosiale medier til å påvirke holdning og atferdsendring hos målgruppen. Oatly er en veldig moderne og kul(finne et annet ord for […]

fredrikkelinnea March 19, 2020

I forrige blogginnlegg forklarte vi at vi hadde valg å ta for oss Oatly som en bedrift til eksamens oppgaven i den modulen vi nettopp har vært igjennom. Som nevnt tidligere er Oatly en bedrift som produserer alternativer til forskjellige melkeprodukter, basert på havre. Det ble også nevnt at Oatly har eksistert en god stund […]

WilliamHofsnes March 18, 2020

Equinor er et internasjonalt energiselskap og er den største operatøren på norsk sokkel. Deres arbeid går ut på å utvikle olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Dette forsyner 170 millioner mennesker med den energien de måtte trenge til å jobbe, koke, reise og mye mer. I den siste tiden har Equinor […]

martheknoff March 18, 2020

FNs bærekraftsmål ble utviklet høsten 2015, og ble satt på dagsorderen for de fleste bedrifter i løpet av 2016. Men hvordan bidrar egentlig en bedrift til å oppnå målene? Hva er bærekraftig utvikling? «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»-FNs verdenskommisjon for miljø og […]