Kristinmyh March 15, 2020

I dette innlegget ønsker jeg å sette søkelyset på det norske næringslivs lokomotivet, Equinor. Equinor er et uavhengig børsnotert selskap, der eierskapsrollen faller på den norske stat som eier hele 67% av selskapet. Mer spesifikt vil dette innlegget ta for seg Equinors virksomhet som energiselskap. Merk at jeg omtaler Equinor som energiselskap fremfor det mer […]

erling.aalvik@hotmail.com March 15, 2020

Vi er nå inne i de siste to ukene med modulen sosial kommunikasjon – i et bærekraftsperspektiv. Som en avslutning av denne modulen skal jeg og Fredrik Rørstad skrive en eksamensoppgave hvor vi skal utvikle en faglig fundert kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet. Vi har valgt IKEA, da vi syns det er en spennende organisasjon…Continue […]

Beate March 15, 2020

Ser at html-illustrasjonen min forsvant i tilbakemeldingen. Når jeg snakket om overskrifter så prøvde jeg å si at H1 (hovedoverskrift: H1) blir rangert høyest, så H2 (første underoverskrifift: H2), så H3 osv 🙂 (på Stine sin blogg forsvant H1, H2 og H3 igjen, så vis hun gjerne denne meldingen dersom hun ikke forstår den på […]

Beate March 15, 2020

Hei! Veldig fint og grundig innlegg om Naturli’ og bærekraft. Først og fremst synes jeg innledningen er fin og dere forklarer godt hva dere skal gjøre og snakke om. Det er tydelig at dette er en innledning, men om dere ønsker å skille den litt mer ut fra teksten kan dere også gjøre dette avsnitter […]

Stine Larsen Strom March 15, 2020

Hei!
Veldig fint og grundig innlegg om Naturli’ og bærekraft. Først og fremst synes jeg innledningen er fin og dere forklarer godt hva dere skal gjøre og snakke om. Det er tydelig at dette er en innledning, men om dere ønsker å skille den litt mer ut fra teksten kan dere også gjøre dette avsnitter fet eller litt større – men det er litt opp til dere.

Dere gjør veldig mye riktig så det er ikke så mye å “ta” dere på der, skal likevel komme med noen småtips til å gjøre innlegget enda bedre:

– I dette tilfellet er det kanskje litt vanskelig, men dersom det er mulig så hadde det vært fint med et par kilder til. Gjerne hvor dere kobler inn andre artikler eller lignende om bærekraft og/eller hvorfor man bør spise mer plantebasert (eller ikke).

– Hverken jeg eller Google er noen fan av løse url-adresser liggende i teksten, legg disse gjerne inn som (beskrivende) hyperkoblinger eller nederst i innlegget.

– Pass på at overskrifter faktisk ser ut som overskrifter. Under “om bærekraftsmålene” (som forøvrig er stavet feil) og “hvilke bærekraftsmaål jobber Naturli’ mot?” har dere ulike deler dere har skilt av med underoverskrifter, disse sklir veldig inn i teksten og kan gjøre det litt vanskelig å skille fra resten av teksten. Husk at dette er småpirk, men google rangerer også overskrifter viktigere enn vanlig tekst så da er det greit at de også er tydelige. Google vil rangere som viktigst, så , og så og videre… og helt til slutt vanlig tekst.

– Hvis dere ønsker kan dere gjerne gjøre teksten litt mer levende, ved bruk at fet eller kursiv skrift, der dere uthever ord og uttrykk dere øsnker at leseren skal dras til ved første øyekast.

Dere bruker også gode illustrasjoner underveis for å gjøre innlegget mer luftig og spennende, det er veldig fint. Jeg vil til senere anbefale dere å linke til de innleggene dere har skrevet om samme emnet. Altså, når dere skriver neste innlegg om Naturli’ og/eller bærekraft ville jeg passet på å linke tilbake til dette innlegget 🙂

Fordi dere begge har lagt ut identisk innlegg så velger jeg å poste den samme tilbakemeldingen på begge bloggene! 🙂

Dette er et av de bedre innleggene jeg har lest så fortsett den gode jobben, det er morsomt å være veileder når dere gjør en så god jobb! Hvis det er noen av tilbakemeldingene dere har spøsmål rundt er det bare å sende melding til FEB på Facebook.

Beate

linnti March 14, 2020

I denne eksamensoppgaven skriver gruppen min om Tine og deres bærekraftsmål. Tine er et selskap som produserer og selger meieriprodukter til hele Norges befolkning på en bærekraftig måte. Selv om produktene deres selger til alle aldersgrupper i hele landet, ønsker vi å rette fokuset mot den yngre generasjonen som mest sannsynlig er den gruppen som […]

nira002 March 13, 2020

Lenge har det vært omdiskutert hvorvidt bedrifter skal ta del i det miljø og samfunnsmessige problemene, og hvorvidt de skal på egen initiativ hjelpe samfunnet med å overkomme/løse de ulike problemene. Videre skal vi prøve å koble opp førstnevnte tema med hvorfor CSR og CSV er en så stor og viktig faktor for dagens næringsliv. […]

fredrikrorstad March 13, 2020

IKEA fronter sitt arbeid mot FNs bærekraftsmål tydelig gjennom deres egne nettsider, og viser til hvordan de skal jobbe for å bidra til å nå disse innen 2030. Likevel er det nærliggende å tro at denne informasjonen i utgangspunktet treffer mer hos samarbeidspartnere enn kunder, og at fåtallet av kunder besøker IKEAs nettsider for å […]