emiliefg March 13, 2020

I mitt forrige innlegg skrev jeg et innlegg i samarbeid med Frida Engan hvor vi satte TINE opp mot bærekraftsmålene, og skrev om hvilke av bærekraftsmålene vi mente var mest bransjerelevante for TINE. I dette innlegget har vi samarbeidet om et innlegg hvor vi skal se nærmere på hvilke markedsføringstiltak selskapet har lansert og skrive […]

fridaengan March 13, 2020

I mitt forrige innlegg skrev jeg et innlegg i samarbeid med Emilie Gunnerød hvor vi satte TINE opp mot bærekraftsmålene, og skrev om hvilke av bærekraftsmålene vi mente var mest bransjerelevante for TINE. I dette innlegget har vi samarbeidet om et innlegg hvor vi skal se nærmere på hvilke markedsføringstiltak selskapet har lansert og skrive […]

cathinkag March 13, 2020

For å forklare hva grønn markedskommunikasjon handler om vil jeg først fortelle om hva markedskommunikasjon innebærer. Markedskommunikasjon sendes ut av tilbydere fra et marked til forbrukerne. For eks. Meny som sender ut en ny DM hver uke enten som reklame på tv eller som en katalog i posten. Ønsket med markedskommunikasjon er å tjene penger […]

emilietorset March 13, 2020

Den bærekraftige markedsføringen har virkelig kommet på agendaen de siste årene. Vy, som kanskje er en av de fremste bedriftene på feltet, har en rekke vellykkede bærekraftige tiltak bak seg. Hvorfor er det slik? Hva er det de gjør som får tiltakene til å lykkes gang på gang? Det kan tenkes å være flere grunner […]

nivesmedenhodzic March 12, 2020

Hensikten med markedskommunikasjon er å blant annet fange forbrukers oppmerksomhet, videreføre lærdom, påvirke og til slutt få utløst en form for atferd hos forbrukeren. Dette går ikke alltid knirkefritt, og en vanlig barriere for en eventuell atferdsendring kan være kommunikasjon. Eksamensgruppen min tar i bruk Toro som valgt virksomhet ved eksamensbesvarelsen. Jeg tar derfor utgangspunkt […]

GerdJReiersen March 12, 2020

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med mine medstudenter, Kim Mu og Pernille Engerbakk Skei. Bilde av Priscilla Du Preez via Unsplash Andre modul av digital markedsføring er nå i gang. Med Cecilie Staude som foreleser, har vi startet med temaet Sosial kommunikasjon med fokus på bærekraft. Bærekraftige handlinger har fått en større betydning i de siste […]

pernilleskei March 12, 2020

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med mine medstudenter, Kim Mu og Gerd Jung Reiersen. Bilde av Priscilla Du Preez via Unsplash Andre modul av digital markedsføring er nå i gang. Med Cecilie Staude som foreleser, har vi startet med temaet Sosial kommunikasjon med fokus på bærekraft. Bærekraftige handlinger har fått en større betydning i de siste årene – og kommer […]

martegranlund March 12, 2020

Det første vi tenker på når vi hører ordet markedskommunikasjon er kanskje den klassiske reklamen, men begrepet omfatter mer enn det. Markedskommunikasjon er gjerne satt sammen av flere ulike former for kommunikasjon, både enveis- og toveis-, for å påvirke kjøpsprosessen til bedriftens kunder. Om man har et ønske om å påvirke kjøperen til å velge […]

synneullereng March 12, 2020

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på et markedsføringstiltak NATURLI’ har gjennomført, og analysere hvordan vi mener dette har virket. Vi har valgt å skrive et blogginnlegg om dette, da vi syns dette er interessant å se nærmere på med utgangspunkt i eksamensoppgaven. En slik analyse kan være en viktig faktor for at vi […]

Stine Larsen Strom March 12, 2020

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på et markedsføringstiltak NATURLI’ har gjennomført, og analysere hvordan vi mener dette har virket. Vi har valgt å skrive et blogginnlegg om dette, da vi syns dette er interessant å se nærmere på med utgangspunkt i eksamensoppgaven. En slik analyse kan være en viktig faktor for at vi […]