admin January 15, 2019

Kreativ tenkning er blitt fremtiden i en digital verden under endring. Det å tenke kreativt har ført til nye ideer som er banebrytende for vår verden. Ideer selges mer og raskere enn hardvare produkter. Vi kan se på utviklingen av hardvarer som kamera, tastatur, USB, og sammenligner det opp mot spill applikasjonen Candy Crush. Candy […]

dinaengh January 15, 2019

Hva er en Algoritme? Det finnes flere definisjoner på hva en algoritme er. En måte å forklare algoritmer på er; Det er et sett med operasjoner som – hvis de følges – gir et bestemt resultat. En algoritme i matematikk og data er en beskrivelse av fremgangsmåten for løsningen av en beregningsoppgave eller annen oppgave. […]

osclov January 15, 2019

Hva er egentlig en algoritme? En enkel definisjon av algoritmer er: Et sett med operasjoner som gir et bestemt resultat.  En algoritme er altså en instruksjon til programmet om hva den skal gjøre i visse tilfeller, og hvilken rekkefølge de skal gjøre utføres. Det er altså koder på  et eget språk som blir sendt for […]

Jorunn January 15, 2019

Sammenhengen mellom hvordan ulike ting henger sammen i dagens samfunn er avgjørende for om du lykkes i den digitale verden. Det er en rekke ulike faktorer du må se på for å skjønne hvordan mennesker tenker og fungerer. For å forklare dette har jeg valgt å liste opp og forklare noen av de faktorene jeg […]

Jorunn January 15, 2019

Sammenhengen mellom hvordan ulike ting henger sammen i dagens samfunn er avgjørende for om du lykkes i den digitale verden. Det er en rekke ulike faktorer du må se på for å skjønne hvordan mennesker tenker og fungerer. For å forklare dette har jeg valgt å liste opp og forklare noen av de faktorene jeg […]

Victor From January 15, 2019

Delingsøkonomi er nå mer populært enn det noen gang har vært og det vil det fortsette med. Airbnb er løsningen på et trygt og velfunksjonert hjem fra en weekendtur til én måneds opphold og med Uber vil du komme deg hjem trygt for en rimeligere penge. Med andre ord så er delingsøkonomi bredt og spennende. […]

Jorunn January 15, 2019

Algoritmer ble tatt i bruk idet vi begynte å utvikle det digitale nettverket til å kjenne igjen hvem som sitter foran pcen, og hva denne personen liker å gjøre. Algoritmer styrer hvordan det digitale skal reagere på gitte situasjoner, og skal være en hjelp for mennesker. Hentet fra: itpraten Algoritmer er en serie operasjoner som […]

fridasundbye January 15, 2019

Viral vekst Arne Krokan definerer begrepet i boken «Nettverksøkonomi» med «en måte å spre noe på». Viral vekst handler om hvordan forskjellige typer datainnhold sprer seg over digitale plattformer. Begrepet brukes i flere sammenhenger, og de fleste har sikker hørt om filmer som går «viralt»på Facebook. Nå nylig gikk Instagramprofilen world_record_egg viralt med bildet av […]

admin January 14, 2019

Viral vekst kan forklares på veldig mange måter. Det kan minnes som et virus, noe som sprer sag raskt. Slik Arne Krokan forklarte det i sin bok Nettverksøkonomi, var viral vekst en måte å spre noe på. Det handler om hvordan digitalt innhold sprer seg bredt og raskt i den digitale verden. Han nevner også at […]

carmensaksen January 14, 2019

Fall 2017 the Norwegian police decided that Uber wasn’t legal in Norway. Services like uber black, lux and XXL is legal. In the start of 2018 there was talk about Uber doing a comeback, some of the requirements were that all the drivers needed a cab licence and pre- decided prices for pre ordered travels […]