pernilleskei February 27, 2020

Da vi møtte opp til første time i Digital Markedsføring fikk vi beskjed om at vi skulle lage en blogg, og ble straks kastet inn i det. Her er noen av verktøyene jeg har måttet lære meg, og som bidrar til at jeg har god oversikt når jeg jobber med den. Google Analytics I hvert […]

pernilleskei February 27, 2020

Da vi møtte opp til første time i Digital Markedsføring fikk vi beskjed om at vi skulle lage en blogg, og ble straks kastet inn i det. Her er noen av verktøyene jeg har måttet lære meg, og som bidrar til at jeg har god oversikt når jeg jobber med den. Google Analytics I hvert […]

pernilleskei February 27, 2020

Da jeg møtte opp til første forelesning i digital markedsføring visste jeg ikke hva jeg hadde i vente. Noen måneder før hadde vi andreårsstudenter fått seks forskjellige valgfag å velge mellom, og all informasjonen vi fikk var en beskrivende tekst til hver av dem. Digital markedsføring var raskt det som appellerte til meg. Selv valgte […]

pernilleskei February 27, 2020

Vi har alle forskjellig ferdighetsnivå når det kommer til å finne svar på ting gjennom internett. Mange har sikkert venner på Facebook som heller skriver spørsmålet sitt i et innlegg og poster det, i stedet for å prøve Google – noe som for mange kan være frustrerende. Vi klarer alle å gjennomføre et enkelt googlesøk, […]

Marius Vestlien Hansen February 26, 2020

I det første innlegget jeg publiserte skrev jeg om Schneider electronics og IIoT om hva det innebar, og hvor viktig dette er for fremtidens industri. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på detaljene rundt FNs bærekraftmål og hvordan det kommer til å påvirke næringslivet. Jeg har valgt ut logistikkselskapet Dalsey, Hillblom and Lynn, […]

Marius Vestlien Hansen February 26, 2020

I det første innlegget jeg publiserte skrev jeg om Schneider electronics og IIoT om hva det innebar, og hvor viktig dette er for fremtidens industri. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på detaljene rundt FNs bærekraftmål og hvordan det kommer til å påvirke næringslivet. Jeg har valgt ut logistikk selskapet Dalsey, Hillblom and […]

sanste February 26, 2020

Jeg skal i dette blogginnlegget ta utgangspunkt i et av FNs Bærekraftsmål og om hvordan Tine jobber med å nå et av disse målene. Bærekraftsmålene: Jorden er i stadig endring og vi bruker mye mer ressurser enn hva jorden klarer å fornye, noe  som har ført til store klimaendringer. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan […]

Maylinn February 26, 2020

Det er ingen tvil om at video blir et mer og mer foretrukket format når det kommer til konsumering av innhold. Tall viser at video genererer 1200% flere delinger enn både bilder og tekst til sammen. Hva vil dette si for tekstinnhold? Er det bortkastet å bruke tid på artikler og PDF-er? Tekst var lenge […]

anetteb February 26, 2020

Denne uken hadde vi besøk av en gjesteforeleser fra FN, som gikk igjennom FNs bærekraftsmål, som skal være oppnådd innen 2030. Av disse målene, var spesielt nr. 17 viktig, «Samarbeid for å nå målene». Tanken med bærekraftsmålene er å få med alle og en hver. Det er derfor viktig for FN at alle er motivert […]

siljebolette February 26, 2020

Dagens bruk-og-kast modell gir oss et ressursproblem på to måter: Vi drukner i søppel, men mangler ressurser. Den lineære modellen har fått økt kritikk de siste årene, mest på grunn av forbrukernes økte kunnskap rundt bærekraft og miljø, og den sirkulære forretningsmodeller tar stadig mer over. Den lineære forretningsmodellen kjennetegnes ved at produsenten kun kontrollerer […]