Bassetl January 26, 2020

Tidligere denne uken var jeg så heldig, sammen med en gjeng fra klassen i emnet digital markedsføring, å få muligheten til å være med på en tur til Dublin. Formålet med klasseturen til den irske hovedstaden, var å få besøke Google og Facebook på deres kontorer der. Vi landet tidlig på en grå og kald […]

mariannewangbrustad January 26, 2020

Denne helgen var vi en gjeng fra Digital Markedsføring som tok turen til Dublin. Der skulle vi besøke Google og Facebook for å få informasjon om deres kommende år og hva de driver med i hverdagen.  Første dagen var vi på besøk hos Google, hvor vi fikk en omvisning av hele bygget og endte opp […]

Bassetl January 26, 2020

I sammenheng med utviklingen av internett, er filterbobler og ekkokamre fenomener som er med å påvirke utviklingen. Disse to fenomenene vil være hovedfokuset i dette innlegget.  Hva er en filterboble?  I boken til Arne Krokan, “Nettverksøkonomi”, skrives det at en av forutsetningene for rasjonelle valg som vi mennesker gjør, er at vi har tilgang til informasjon som er nødvendig. Slik informasjon kan vi ofte skaffe oss gjennom ulike søkemotorer og sosial […]

winniewold January 26, 2020

Tidligere denne uken ble det arrangert klassetur til Dublin. Hovedformålet med turen var å besøke Facebook og Google for å få et innblikk i hvordan de jobber. Vi besøkte Google samme dag som vi ankom. Google har sitt hovedkontor i Dublin, og har spredt seg over åtte bygg i området som nå blir kalt “Google-ghetto”. […]

winniewold January 26, 2020

Tidligere denne uken ble det arrangert klassetur til Dublin. Hovedformålet med turen var å besøke Facebook og Google for å få et innblikk i hvordan de jobber. Vi besøkte Google samme dag som vi ankom. Google har sitt hovedkontor i Dublin, og har spredt seg over åtte bygg i området som nå blir kalt “Google-ghetto”. […]

sanderguldseth January 26, 2020

Blockchain og Kryptovaluta er to begreper som i løpet av de siste årene har blitt hyppig brukt, spesielt etter at kryptovalutaen Bitcoin, Etherrum og Litecoin skøyt fart på aksjemarkedet tilbake i 2017. Blockchain så dagens lys da Bitcoin ble lansert i 2009, hvor blockchain er Bitcoin sin underliggende teknologi, og har blitt mer og mer […]

Christineengebretsen January 26, 2020

Hva er en filterboble?Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Vi mottar i dag som oftest informasjon og […]

MuratMehaj January 26, 2020

Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Der denne loggen er oppdelt i flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen ligger kun ett sted, eller at man må drive å sende denne informasjonen til ulike aktører. Så har de ulike aktørene tilgang til all informasjon, og får beskjed hvis det skulle bli gjort noe […]

ehaugsen January 26, 2020

Et ekkokammer kan beskrives som et miljø der en person bare treffer informasjon eller meninger, som forsterker det personen allerede mener. I den digitale verdenen spres informasjon som ild i tørt gress, og styres av algoritmer. Begrepet algoritmer brukes til å beskrive en rekke serier av operasjoner som skal utføres for å løse et problem, […]

ehaugsen January 26, 2020

Et ekkokammer kan beskrives som et miljø der en person bare treffer informasjon eller meninger, som forsterker det personen allerede mener. I den digitale verdenen spres informasjon som ild i tørt gress, og styres av algoritmer. Begrepet algoritmer brukes til å beskrive en rekke serier av operasjoner som skal utføres for å løse et problem, […]