samesc March 1, 2020

I modulen sosial kommuniksjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude, skal vi ta for oss en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FNs bærekraftsmål. Selvom alle bærekraftsmålene er interessante å sette seg inn i og ikke minst viktige, har jeg valgt å fokusere på  bærekraft mål nr.5 – likestilling mellom kjønnene […]

christinalundsten March 1, 2020

Sirkulær økonomi Sirkulær økonomi Kort fortalt er målet med en sirkulær økonomi er at ressurser som blir brukt skal forbli i økonomien så lenge som mulig. Det vil si at man ikke skal produsere en stol til Ikea, Ikea selger den til en forbruker og forbrukeren kaster den når man føler den er “brukt opp”. […]

brians98 March 1, 2020

FNS BÆREKRAFTSMÅL FNs bærekraftsmål er i følge FN.no “Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.” INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR…

heel003 March 1, 2020

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude skal vi i gruppe velge oss ut en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FN´s bærekraftsmål. Sammen med mine medstudenter, Synne og Malin skal vi fortelle om Norled AS og hvordan de utvikler mer bærekraftig transport. Norled AS er et av landets største ferge og hurtigbåtsrederier. Virksomheten har […]

synnejacobsen March 1, 2020

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude skal vi i gruppe velge oss ut en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FN´s bærekraftsmål. Sammen med mine medstudenter, Herman og Malin skal vi fortelle om Norled AS og hvordan de utvikler mer bærekraftig transport. Norled AS er et av […]

synnejacobsen March 1, 2020

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv med Cecilie Staude skal vi i gruppe velge oss ut en virksomhet som vi mener jobber mot en eller flere av FN´s bærekraftsmål. Sammen med mine medstudenter, Herman og Malin skal vi fortelle om Norled AS og hvordan de utvikler mer bærekraftig transport. Norled AS er et av […]

martegranlund March 1, 2020

Bedriftens samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det ofte blir omtalt innen markedsføring, blir ofte brukt om bedrifter som integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis (European Commission 2010).

lasselunden March 1, 2020

Disrupsjon beskriver en prosess hvor en mindre bedrift med begrensede økonomiske midler kan utfordre de større bedriftene og de mest etablerte aktørene.  De etablerte aktørene har som fokusområder om å forbedre varene og tjenestene sine, oftest for de mest lønnsomme kundene deres. Distruptive leverandører angriper markedet med en lavere pris enn de etablerte leverandørene. De kalles […]

christinalundsten March 1, 2020

Hva er egentlig en grønn disruptiv endring? Kort forklart er det en endring eller nyskapning i et marked som allerede eksisterer. Dette kan være med på å endre måten folk tenker på eller hvordan folk gjør ting. Dette kan være en teknologisk innovasjon eller en markedsdrevet nyskapning som er “revolusjonerende”. En grønn disruptiv endring er når […]

emilietorset March 1, 2020

I den andre bolken av faget Digital markedsføring, legger vi sammen med Cecilie Staude fokus på sosial kommunikasjon. Med dagens utvikling og miljøfokus, vil den sosiale kommunikasjonen ha et gjennomgående tema om bærekraft. I denne forbindelsen har vi fått i oppgave å velge en bedrift vi ønsker å belyse i et bærekraftsperspektiv, noe som førte […]