Malin Evensberget Midtsundstad January 15, 2020

Vi hører stadig oftere om kunstig intelligens, også kalt artificial intelligence (AI), men hva er det? Artificial intelligence (AI)Artificial intelligence er teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens (Deloitte). Dette kan omfatte oppgaver som oversettelser, selvkjørende biler og talegjenkjenning. Vi benytter oss av kunstig […]

Anneline Dahl Nielsen January 15, 2020

Automatisering av samfunnet har foregått i århundrer, men har likevel såvidt begynt i den digitale tidsalder. Det er først nå vi virkelig begynner å se mulighetene og potensialet som åpner seg parallelt med den teknologiske utviklingen. I moderne industriproduksjon er deler av arbeidsoppgavene overtatt av roboter, det bygges datamaskiner som lærer av dataen den får […]

Stine Larsen Strom January 15, 2020

I dag er det mye snakk om kunstig intelligens (AI) både når det kommer til teknologi, men også når det kommer til å erstatte menneskelige intelligens. Begrepet er bredt omtalt, både i negativ og positiv forstand. Mest sannsynlig har du lest eller hørt mye om det, men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og […]

synneullereng January 15, 2020

Hentet fra Google Da var det ny uke, og på mandagens forelesning gikk vi igjennom tanker om hvordan fremtidens teknologi er i utvikling. Arne Krokan tok for seg temaet kunstig intelligens der han gikk igjennom hva det er og viste eksempler på hvorfor flere bransjer og industrier tar dette i bruk. Temaet er veldig interessant, […]

christoffer.christie January 15, 2020

Kunstig intelligens har vært et populært tema de siste årene. Det virker som om alle har forskjellige meninger og oppfatninger om hva kunstig intelligens er, hva det kan gjøre og hvordan det vil påvirke oss mennesker og samfunnet vi lever i. Den teknologiske utviklingen innenfor feltet går utrolig fort, og har ført til at noen […]

Minityret January 15, 2020

Kunstig intelligens (Artificial intelligence – AI) handler i hovedsak om utviklingen av teknologi, som kan lære av seg selv og deretter løse avanserte oppgaver i ulike sammenhenger. Et eksempel på dette kan vi hente ut ifra sjakkverden. Her er det laget en kunstig intelligens, kalt AlphaZero. Dette programmet lærte seg sjakk ved å spille mot […]

oleaaknes January 15, 2020

Foto : Jakub Jirsak/Bigstock Hva er kunstig intelligens? Man kan si at kunstig intelligens er på mange måter kunnskap maskinene har lært seg underveis i en læringsprosess. Vi mennesker trener opp maskinene til å gjøre det vi ønsker men med kunstig intelligens klarer maskinen å lære av seg selv og bli bedre på sine arbeidsoppgaver […]

emmastoele January 15, 2020

I forrige innlegg fortalte jeg om kunstig intelligens og forskjellig typer teknologier som var et resultat av dette. Et eksempel på kunstig intelligens som jeg synest er fascinerende er prosjektet til Amazon. Amazon har tatt i bruk kunstig intelligens gjennom Amazon Go. Amazon Go er en butikk helt uten ansatte og kasseapparater. Det eneste du som […]

MatsRino January 15, 2020

Kunstig intelligens vil si at man utvikler datasystemer som skal kunne gjøre oppgaver som før har krevd mennesker. Slike systemer skal kunne gjøre oppgavene mer effektivt enn det mennesker kan. Det kan være alt fra å håndtere store mengder data og sette det i system til ansiktsgjenkjenning, og selvkjørende biler. Jeg har skrevet om autonome […]