olivergjolberg February 6, 2019

Digitaliseringen er et faktum, det åpner opp for nye typer forretningsmodeller, visker bort geografiske grenser og skaper økt konkurranse. Forretningsmodellinnovasjon er et begrep som ofte kan bli kastet rundt, men hva ligger det egentlig i det? I dette innlegget skal jeg gi en mer inngående forklaring av hvordan Business model canvas kan fungere som et […]

Tomaskristiansen February 6, 2019

Algoritmer sorterer over 130 trillioner individuelle nettsider for at vi som søker skal finne akkurat det vi leter etter, på sekunder. Algoritmer har i de siste årene blitt et mer gjennomgående tema for oss studenter på tvers av studieretninger. Det er viktig å både kjenne til hva en algoritme er, og hvordan det virker. Dette […]

Vicy February 6, 2019

Hva er Big Data? Big Data er et store mender data som samles inn og analyseres slik at vi får en ny innsikt i det som jobbes med. Dette gir oss ny innsikt fra data som vi ikke har hatt mulighet til å tilgang til tidligere eller som kan ha blitt oversett. Noe av det […]

cassandralea February 6, 2019

I dette blogginnlegget har jeg lyst til å prate litt om transaksjonskostnader. Hva det er, hvordan det fungerer og hvorfor man bruker det. Transaksjonskostnader handler kort og enkelt om ressurser og tid man bruker på å finne frem til det riktig valgte produktet man ønsker å kjøpe. Vi har alle behov for å kjøpe produkter […]

betnil February 6, 2019

Kunstig intelligens og algoritmer har blitt en stor del av vår hverdag og brukes hver dag. Derfor syntes jeg det er veldig interessant å finne ut mer om dette. Vet vi egentlig hva det er og hvordan dette påvirker og styrer vår hverdag? Hva er kunstig intelligens? Hver gang et søkeresultat, et produkt eller en […]

emewad February 6, 2019

Big data er et begrep som brukes på internettet gjennom å analysere informasjon. SNL definerer big data som følgende” Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.” Det handler altså om at analysere informasjon på […]

Jonas Kongelf February 5, 2019

Algoritmer er et ord som ofte blir nevnt i sammenheng med digitalisering, og hvordan ting fungerer i den digitale verden. Et ord kanskje ikke alle heller har så stor forståelse for hva egentlig betyr? Jeg opplevde dette selv da jeg begynte med digital markedsføring, og visste sånn cirka hva en algoritme var, men ikke helt […]

tangen February 5, 2019

For en virksomhet eller en arbeidsgiver er det utallige fordeler med automatisering. Det reduserer kostnadene i produksjonen og ofte blir resultatet like nøyaktig eller bedre. I Norge så fokuserer eksportfirmaer også på automatisering på grunn av at de vil holde med utviklingen av automatisering. Det blir også støttet av regjeringen siden de har et stort […]

tangen February 5, 2019

Utviklingen av IKT har for en lang tid preget næringslivet og industriproduksjonen på et høyt nivå. Industrielle prosesserer begynte å bli mer og mer automatisert siden den første industrielle revolusjonen. Det automatisering dreier seg om er forskjellige måter til å få diverse ting til å fungere uten eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Det […]

GardSimen February 5, 2019

Ansiktsgjenkjenning har eksistert like lenge som det har vært mennesker på jorden. Når vi ser et menneske vi kjenner kan vi rask se hvem det er gjennom at vi kjenner igjen i ansiktet til personen. Nå i nyere tid har også datamaskiner lært seg å kjenne igjen ansikter ved å analysere trekk og punkter i […]