kristooid February 13, 2020
Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne våren har jeg valgt valgfaget Digital Markedsføring på Høyskolen Kristiania. Valget falt i hovedsak på dette faget for å finne ut om det er noe jeg vil fortsette med videre etter fullført Bachelor-grad. Helt i begynnelsen av dette semesteret fikk vi i oppgave å lage vår egen blogg, noe jeg syntes hørtes veldig spennende ut! Blogginnleggene skulle bestå av temaer vi gikk gjennom på forhånd i forelesningene. Ved hjelp av disse blogginnleggene har jeg tatt til meg mye mer informasjon enn hva jeg ville gjort ved å kun møte opp i forelesningene. Denne informasjonen har jeg fått veldig mye bruk for under denne eksamensoppgaven, og har hele tiden prøvd å dra inn relevant informasjon som jeg har tatt til meg underveis i kurset.  

Digital Markedsføring er noe jeg har interessert meg for en liten stund for på forhånd av dette semesteret, og angrer ikke på valget jeg tok. Jeg har lært mye mer i dette kurset til nå, enn jeg noen gang kunne forestilt meg, mye på grunn av blogginnleggene vi har skrevet. Blogginnleggene har i stor grad omhandlet endringer som kan eller vil forekomme i fremtiden, og våre tanker rundt disse endringene. På samme måte som denne eksamensoppgaven har tatt for seg omtrent det samme.  

I den første delen av dette kurset har jeg derfor lært om blant annet mulighetene rundt kunstig intelligens, hvordan dette kan brukes i fremtiden, og hvor langt vi har kommet med den teknologien per i dag. Jeg har også fått en bredere forståelse for hva blokkjeder er, og hvordan disse fungerer, blant annet at Bitcoin er et avkom av blokkjedeteknologien. Jeg har fått med meg at digital markedsføring omhandler så mye mer enn bare reklame på facebook, noe jeg i utgangspunktet trodde det i hovedsak handler om, men det viser seg at dette kun er en bitteliten del av faget. Jeg har også lært om hvordan bruken av VR/AR kan implementeres i den helhetlige kundeopplevelsen, hvordan en business chain model kan brukes for å forstå mer av din egen bedrift og ditt/deres mål og hva filterbobler og ekkokamre innebærer.  Jeg er alt i alt fornøyd med hvordan kurset har utviklet seg utover tiden som er gått, og gleder meg til fortsettelsen!